Sinh học 6 Bài 39: Quyết | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Quan sát cây dương xỉ.

a. Cơ quan sinh dưỡng

Cây dương xỉ

Hình 1: Cây dương xỉ

  • Có rễ, thân, lá thật có mạch dẫn
  • Lá non cuộn lại ở đầu
  • Lá già có cuống dài, có nhiều túi bào tử

b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

Hình 2: Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

1- Các túi bào tử ở mặt dưới của một phần lá

2- Túi bào tử với vòng cơ  3- Bào tử

4- Nguyên tản phát triển từ bào tử

5- Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản

Quá trình phát triển của dương xỉ

Hình 3: Quá trình phát triển của dương xỉ

1.2. Một vài loại dương xỉ thường gặp

Một số loại dương xỉ thường gặp

Hình 4: Một số loại dương xỉ thường gặp

1.3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá

Khu rừng Quyết cổ đại

Hình 5: Khu rừng Quyết cổ đại

Do sự biến đổi của vỏ trái đất, rừng quyết bị chết và chôn vùi sâu dưới đất, dưới tác dụng của Vi khuẩn, sức nóng, sức ép của tầng trên trái đất mà chúng trở thành than đá

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bản vẽ các khối tròn xoay | Doanhnhan.edu.vn