Sinh học 6 Bài 38: Rêu | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập Bài 38 Sinh học 6

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Rêu – Cây rêu cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   Có thân, lá, chưa có rễ chính thức; Sống ở môi trường nước.
  • B.
   Chưa có thân, lá, rễ thật sự; Sống ở môi trường trên cạn.
  • C.
   Có thân, lá, chưa có rễ chính thức; Sống ở môi trường trên cạn.
  • D.
   Chưa có thân, lá, rễ thật sự; Sống ở môi trường nước.
  • A.
   Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; Có hoa, quả, hạt.
  • B.
   Thân, lá chưa có mạch dẫn; Không có hoa, quả, hạt.
  • C.
   Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; Không có hoa, quả, hạt.
  • D.
   Thân, lá chưa có mạch dẫn; Có hoa, quả, hạt.
  • A.
   Cấu tạo đơn bào
  • B.
   Chưa có rễ chính thức
  • C.
   Không có khả năng hút nước 
  • D.
   Thân đã có mạch dẫn

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Rêu – Cây rêu để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

READ:  Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) | Doanhnhan.edu.vn

Bài tập 1 trang 127 SGK Sinh học 6

Bài tập 2 trang 127 SGK Sinh học 6

Bài tập 3 trang 127 SGK Sinh học 6

Bài tập 4 trang 127 SGK Sinh học 6

Bài tập 3 trang 72 SBT Sinh học 6

Bài tập 3 trang 77 SBT Sinh học 6

Bài tập 2 trang 82 SBT Sinh học 6

Bài tập 3 trang 82 SBT Sinh học 6

Bài tập 4 trang 82 SBT Sinh học 6

Bài tập 5 trang 82 SBT Sinh học 6

4. Hỏi đáp Bài 38 Chương 8 Sinh học 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập