Sinh học 12 Bài 32: Nguồn gốc sự sống | Doanhnhan.edu.vn

4. Luyện tập Bài 32 Sinh học 12

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được sự phát sinh sự sống trên trái đất : quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính : tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học
 • Giải thích được các thí ngiệm chứng minh quá trình trùng phân tạo ra các đại phân tử hữu cơ từ các đơn phân.
 • Giải thích được các cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã đã có thể được hình thành như thế nào.
 • Giải thích được sự hình thành các tế bào nguyên thuỷ đầu tiên.

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 32 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Nguồn năng lượng dùng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là:

  • A.
   ATP
  • B.
   Năng lượng tự nhiên
  • C.
   Năng lượng hoá học
  • D.
   Năng lượng sinh học
 • Câu 2:

  Côaxecva được hình thành từ:

  • A.
   Pôlisaccarit và prôtêin
  • B.
   Hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ thành
  • C.
   Các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo
  • D.
   Một số đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của sự sống
 • Câu 3:

  Đặc điểm nào sau đây là minh chứng rằng trong tiến hóa thì ARN là tiền thân của axitnuclêic mà không phải là ADN?

  • A.
   ARN chỉ có 1 mạch
  • B.
   ARN có loại bazơnitơ Uaxin
  • C.
   ARN nhân đôi mà không cần đến enzim
  • D.
   ARN có khả năng sao mã ngược

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 12 Bài 32 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 13 trang 113 SBT Sinh học 12

Bài tập 14 trang 113 SBT Sinh học 12

Bài tập 15 trang 113 SBT Sinh học 12

Bài tập 16 trang 113 SBT Sinh học 12

Bài tập 17 trang 114 SBT Sinh học 12

Bài tập 18 trang 114 SBT Sinh học 12

Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 12

Bài tập 20 trang 114 SBT Sinh học 12

Bài tập 21 trang 114 SBT Sinh học 12

Bài tập 22 trang 115 SBT Sinh học 12

Bài tập 23 trang 115 SBT Sinh học 12

Bài tập 24 trang 115 SBT Sinh học 12

5. Hỏi đáp Bài 32 Chương 2 Sinh học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa | Doanhnhan.edu.vn