Sinh học 10 Bài 6: Axit nuclêic | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập Bài 6 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được thành phần 1 nucleotid.

 • Mô tả được cấu trúc của phân tử ADN và phân tử ARN.

 • Trình bày được các chức năng của ADN và ARN.

 • So sánh được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Đặc điểm chung của ADN và ARN là:

  • A.
   Đều có cấu trúc một mạch
  • B.
   Đều có cấu trúc hai mạch
  • C.
   Đều  được cấu tạo từ các đơn phân  axit amin
  • D.
   Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân
 • Câu 2:

  Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:

  • A.
   Đường, axit và Prôtêin 
  • B.
   Đường, bazơ nitơ và axit
  • C.
   Axit,Prôtêin và lipit
  • D.
   Lipit, đường và Prôtêin 
 • Câu 3:

  Axit có trong cấu trúc đơn phân của ADN là:

  • A.
   Axit photphoric
  • B.
   Axit  clohidric
  • C.
   Axit sunfuric
  • D.
   Axit Nitơric
 • Câu 4:

  Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là: 

  • A.
   Glucôzơ      
  • B.
   Đêôxiribôzơ
  • C.
   Xenlulôzơ
  • D.
   Saccarôzơ
 • Câu 5:

  Giữa các Nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hoá học nối giữa:

  • A.
   Đường và axít
  • B.
   axít và bazơ
  • C.
   Bazơ và đường 
  • D.
   Đường và đường

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 42 trang 44 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 44 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 44 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 38 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 40 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 40 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 40 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 40 SGK Sinh học 10 NC

4. Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dòng điện trong kim loại | Doanhnhan.edu.vn