Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập Bài 17 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được khái niệm quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp.
 • Trình bày được tóm tắt diễn biến, các thành phần tham gia, kết quả của pha sáng và pha tối.
 • Nêu được mối liên quan giữa ánh sáng với mỗi pha cũng như mối liên quan giữa hai pha.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 17 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Sắc tố quang hợp có chức năng nào sau đây

  • A.
   Tạo màu sắc của lá
  • B.
   Hấp thụ ánh sáng và chuyển thành hóa năng
  • C.
   Tổng hợp chất hữu cơ
  • D.
   Bảo vệ cơ thể
 • Câu 2:

  Khi nói về pha sáng của quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A.
   Pha sáng của quang họp là pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP vàNADPH .
  • B.
   Pha sáng của quang hợp là pha chuvên hoá năng lượng cùa ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong NADPH .
  • C.
   Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá nâng lượng của ánh sáng đã được caroten hấp thụ chuyển thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH .
  • D.
   Pha sáng của quang họp là pha chuyên hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP.
 • Câu 3:

  Ở cây lúa, hệ sắc tố làm nhiệm vụ quang hợp gồm những loại nào sau đây?

  I. Clorophin. II. Carôtenôit. III. Phicôbilin. IV. Antôxian.

  • A.
   I, II    
  • B.
   I, III
  • C.
   I, II, III.         
  • D.
   I, II, III. IV.

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 17 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 45 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 104 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 105 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 105 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 85 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 88 SGK Sinh học 10 NC

4. Hỏi đáp Bài 17 Chương 3 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939) | Doanhnhan.edu.vn