Sắp xếp và lọc dữ liệu | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Để tiến hành lọc cũng như sắp xếp thì ta cần thực hiện 2 bước cơ bản là gì?

Gợi ý trả lời:

Chỉ ra vùng dữ liệu/ Chọn tiêu chuẩn để lọc.

Câu 2

Trong 2 công việc sắp xếp và lọc dữ liệu, công việc nào làm ẩn đi một số dữ liệu, công việc nào làm thay đổi vị trí của dữ liệu?

Gợi ý trả lời:

Sắp xếp làm thay đổi vị trí của dữ liệu/ Lọc: làm ẩn đi các dữ liệu không thỏa mãn điều kiện.

Câu 3

Bạn An nói: “Sử dụng cá nút lệnh trên chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh” Bạn nói như vậy đã chính xác chưa?

Gợi ý trả lời:

Bạn An nói chưa chính xác. Dùng các nút lệnh này có thể sắp xếp được dữ liệu thuộc nhiều kiểu: kí tự, số, thời gian, miễn là cột để sắp xếp có cùng kiểu dữ liệu.

Câu 4

Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu là gì?

Gợi ý trả lời:

Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu:

  • Không mất nhiều thời gian sắp xếp và tìm kiếm mà chỉ cần thao tác trên máy
  • Độ chính xác cao, dễ quan sát và theo dõi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Các quốc gia cổ đại phương Đông | Doanhnhan.edu.vn