Sản xuất thức ăn vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Phân loại thức ăn

– Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu, các loại thức ăn được phân loại như sau:

  • Thức ăn có hàm lượng protein > 4%: giàu protein.
  • Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50%: giàu gluxit.
  • Thức ăn có hàm lượng xơ > 30%: thức ăn thô.

– Vd: 

Ví dụ phân loại thức ăn

Ví dụ phân loại thức ăn

1.2. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein

– Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

– Phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein:

  • Chế biến các sản phẩm nghề cá
  • Nuôi giun đất
  • Trồng xen, tăng vụ họ đậu

1.3. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh

– Sản xuất thức ăn giàu gluxit:

  • Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  • Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi.

Sản xuất thức ăn giàu gluxit bằng cách trồng khoai

Sản xuất thức ăn giàu gluxit bằng cách trồng khoai

– Sản xuất thức ăn giàu chất thô xanh:

  • Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương, trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  • Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đậu.
READ:  The role of animals in helping people recover from a range of health and emotional problem has long been widely recognized. Now a survey | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập