Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản | Doanhnhan.edu.vn

I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên.

1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên.

a. Các loại thức ăn tự nhiên của cá.

 • Thực vật phù du, vi khuẩn:  Những thực vật có kích thước nhỏ sống trôi nổi trong nước, ví dụ : Các loài Tảo

 • Thực vật bậc cao: Những thực vật sống trên mặt nước, sống ngập trong nước. Ví dụ: Các loại cỏ, bèo, rong rêu

 • Động vật phù du: Những động vật nhỏ, di động kém, sống trôi nổi trong nước. Ví dụ: Luân trùng, chân kiếm, chân chèo 

 • Động vật đáy: Những động vật chuyên sống dưới đáy ao hồ. Ví dụ: Trai, ốc, giun, ấu trùng …

 • Chất vẩn: Mùn bả hữu cơ, các sản phẩm phân huỷ từ xác động thực vật.

 • Mùn đáy:  Xác động thực vật mục nát phân huỷ nhưng chia thành mảnh nhỏ lắng đọng dưới đáy ao.

…….

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thức ăn tự nhiên của cá

READ:  Unit 13 lớp 11 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động đến sự tồn tại và phát triển của nhau.

 1. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp: 

  1. Nhiệt độ, ánh sáng, các chất khí, độ PH …

 2. Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp

  1. Các sinh vật trong nước và con người.

2. Những biện pháp bảo vệ & phát triển nguồn thức ăn tự nhiên

a. Bón phân cho vực nước

 • Bón phân vô cơ

 • Bón phân hữu cơ

 • Tác dụng: 

  • Tăng cường chất vẩn, mùn bả hữu cơ, lượng muối vô cơ.

  • Cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật thuỷ sinh (nhất là các loài tảo)

b. Quản lý & bảo vệ nguồn nước

 • Quản lý

 • Bảo vệ

 • Tác dụng:

  • Cân bằng các yếu tố lí, hoá học trong lưu vực nước.

  • Làm nguồn nước không bị ô nhiễm.

`

II. Sản xuất thức ăn nhân tạo nuôi thuỷ sản

1. Vai trò của thức ăn nhân tạo

 • Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cá, bổ sung và cùng với thức ăn tự nhiên làm cho khả năng đồng hóa thức ăn của cá tốt hơn, cá mau lớn, nhanh béo, làm tăng năng suất, sản lượng cá

 • Rút ngắn thời gian nuôi.

2. Các loại thức ăn nhân tạo

a. Thức ăn tinh

 • Giàu tinh bột, đạm  như cám, bả đậu đỗ, tôm, ốc, phụ phẩm lò mổ…

b. Thức ăn thô

 • Các loại phân bón cá ăn trực tiếp, không qua phân giải như phân chuồng, phân xanh

READ:  Đặc điểm sông ngòi Việt Nam | Doanhnhan.edu.vn

c. Thức ăn hỗn hợp

3. Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản

Có 5 bước:

 • Bước 1. Làm sạch và nghiền nhỏ nguyên liệhu

 • Bước 2. Trộn theo tỉ lệ, bổ sung chất kết dính

 • Bước 3. Hồ hóa và làm ẩm

 • Bước 4. Ép viên và sấy khô

 • Bước 5. Đóng gói, bảo quản

 

Quy trình sản xuất thức ăn thủy sản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập