Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ quan doanh nghiệp bằng quyết định về việc bổ nhiệm.

Đang xem: Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Quyết định bổ nhiệm là một việc làm có tính chất quyền lực của người giữ chức vụ quyền hạn để góp phần kiện toàn bộ máy nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động một cách có hiệu quả nhất trên thực tế.

Contents

Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn.

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm thường được tiến hành ở nhiều cơ quan đơn vị không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn trong các doanh nghiệp.

Đối với một số đơn vị trong cơ quan nhà nước như công chức, viên chức, cán bộ thì những cá nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…thì cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ công việc sẽ tiến hành bổ nhiệm người đó giữ một chức vụ nào đó bằng quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể như đối với những người được bổ nhiệm viên chức quản lý thì phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng các tiêu chuẩn như đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; có bản kê khai tài sản theo quy định, trong độ tuổi được bổ nhiệm theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao,…

Ngoài ra việc bổ nhiệm cũng được tiến hành trong các công ty, doanh nghiệp đối với các chức danh như là bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc,…đối với những cá nhân đạt được thành tích cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt những công việc và nhiệm vụ được giao và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của chức danh được bổ nhiệm.

Từ đó có thể thấy rằng việc bổ nhiệm không chỉ được thực hiện ở trong các cơ quan nhà nước mà còn được thực hiện ở các công ty, doanh nghiệp,…

*

Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm

Tùy thuộc vào các chức danh được bổ nhiệm cũng như cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm thì nội dung của quyết định bổ nhiệm sẽ khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,…

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;

– Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,..

Xem thêm: Hồ Hoàng Yến On Amazon Music, Page Not Found &Bull Instagram

Ngoài ra quyết định phải gồm có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố là quốc hiệu tiêu ngữ, tên của cơ quan tổ chức ban hành, số và ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản.

Như vậy khi soạn thảo và ban hành quyết định này thì không chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức mà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung phụ thuộc vào nội dung của quyết định đó là gì.

Quyết định bổ nhiệm là một văn bản có tính bắt buộc phải thực hiện, tùy theo tính chất và nội dung văn bản sẽ phản ánh và thể hiện mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để cá nhân, cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình tới chủ thể cần thực thi quyết định đó.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức thường được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm một cán bộ công chức giữ một chức vụ nào đó khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định trong mẫu này cần phải ghi rõ về họ và tên của người được bổ nhiệm, thời gian bắt đầu nhận công việc chính thức và các đơn vị, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện quyết định đó.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-
Số: 10/QĐ- BN Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

– Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 138/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đội Cấn, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.Ông Nguyễn Đức Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số 1,5.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Ca Sĩ Binz Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Ca Sĩ Binz

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông Nguyễn Đức Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.