Quan sát tế bào thực vật | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Yêu cầu

 • Biết làm một tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào thực vật (tế bào biểu bì vảy hành hoặc tế bào thịt quả cà chua chín)
 • Biết sử dụng kính hiển vi. 
 • Tập vẽ hình quan sát được.

1.2. Nội dung thực hành

 • Quan sát tế bào biểu bì vảy hành,
 • Quan sát tế bào thịt quả cà chua chín

1.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật mẫu

 • Kính hiển vi

 • Bản kính, lá kính.

 • Lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt.

 • Giấy thấm nước

 • Kim nhọn, kim mũi mác.

 • Vật mẫu: Củ hành tươi, quả

 • Cà chua chín.

1.4. Tiến hành

1.4.1. Quan sát tế bào biểu bì vẩy hành dưới kính hiển vi

Kính hiển vi và các bước quan sát tế bào thực vật

Hình 1: Kính hiển vi và các bước quan sát tế bào thực vật

Các bước tiến hành quan sát:

 • Bóc 1 vảy hành tươi ra khỏi củ,

 • Dùng kim mũi mác rạch 1 ô vuông (1cm2)  

 • Dùng kẹp gỡ nhẹ vảy cho vào bản kính có nhỏ giọt nước cất.

 • Sau đó đậy lá kính lại rồi đưa lên quan sát.

 • Quan sát ở vật kính 10x rồi chuyển sang 40x.

Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành

Hình 2: Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành

 • Bóc vảy hành tươi ra khỏi củ hành , dùng kim mũi mác (hoặc dao nhọn ) rạch một ô vuông, mỗi chiều khoảng 1/3 cm ở phía trong vảy hành. Dung kim mũi mác khẽ lột ô vuông vảy hành cho vào đĩa đồng hồ đã có nước cất.

 • Lấy một bản kính sạch đã nhỏ sẵn giọt nước, đặt mặt ngoài mảnh vảy hành sát bàn kính rồi nhẹ nhàng đậy lá kính lên. Nếu có nước tràn ra ngoài lá kính thì dùng giấy hút nước, hút cho đến khi không còn nước tràn ra nữa.

 • Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.

 • Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

 • Chọn một tế bào rõ nhất để vẽ hình.

READ:  Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu | Doanhnhan.edu.vn

Tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi được nhuộm Metyl – xanh

Hình 3: Tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi được nhuộm Metyl – xanh

Tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi được nhuộm Iot

Hình 4: Tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi được nhuộm Iot

 • Lưu ý: Khi đậy lá kính lên tấm kính có mẫu vật hạ từ từ tránh bọt khí.

Video 1: Quan sát tế bào biểu bì vảy hành

1.4.2. Quan sát tế bào thịt quả cà chua chín.

 • Cắt đôi quả cà chua,

 • Dùng kim mũi mác cạo một ít thịt (càng ít càng tốt, nhiều khó quan sát vì các tế bào chồng lấn lên nhau.

 • Lấy lame có sẵn giọt nước cất, đưa đầu mũi mác vào sao cho các tế bào cà chua tan đều trong nước rồi đậy lamelle lại.

 • Chọn vùng có tế bào quan sát được rõ nhất.

Tế bào cà chua dưới kính hiển vi

Hình 5: Tế bào cà chua dưới kính hiển vi

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập