Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố

Các em cần nắm những nội dung chính như sau: 

 • Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945
 • Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương 11/1939
 • Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương 5/1941 
 • Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
 • Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
 • Sự thành lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và bản Tuyên ngôn độc lập

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 16 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 là bọn nào? 

  • A.
   Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng
  • B.
   Bọn đế quốc và phát xít
  • C.
   Bọn thực dân và phong kiến
  • D.
   Bọn phát xít Nhật
 • Câu 2:

  Hội nghị lần 6 (11 –  1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 

  • A.
   Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu
  • B.
   Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh
  • C.
   Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách
  • D.
   Tất cả các nhiệm vụ trên
 • Câu 3:

  Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?  
   

  • A.
   Khởi nghĩa Bắc Sơn
  • B.
   Khởi nghĩa Nam Kì
  • C.
   Khởi nghĩa Bai Tơ
  • D.
   Binh biến Đô Lương

Câu 4 – Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 16 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 120 SGK Lịch sử 12

Bài tập 2 trang 120 SGK Lịch sử 12

Bài tập Thảo luận 2 trang 117 SGK Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập Thảo luận 1 trang 119 SGK Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập Thảo luận 2 trang 119 SGK Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 1 trang 83 SBT Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 2 trang 86 SBT Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 3 trang 87 SBT Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 5 trang 89 SBT Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 6 trang 89 SBT Lịch sử 12 Bài 16

Bài tập 7 trang 90 SBT Lịch sử 12 Bài 16

3. Hỏi đáp Bài 16 Lịch sử 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Hầu trời - Tản Đà | Doanhnhan.edu.vn