Phong cách ngôn ngữ hành chính | Doanhnhan.edu.vn

Ví dụ 1:

Chỉ ra và chữa lại các lỗi sai trong các văn bản hành chính sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

 

Đơn xin nghỉ học

Kình gửi:  – Ban giám hiệu trường X

     – Cô giáo chủ nhiệm lớp 12C

Tên em là: Nguyễn Lan Hương

Học sinh lớp 12C của trường

Em có một việc rất tha thiết kính mong các thầy cô xem xét giúp đỡ tạo điều kiện cho em như sau:

Hôm qua em đi học về em bị cảm, sốt cao nên hôm nay em không thể đến lớp được, vậy em viết đơn này xin cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu trường xem xét giải quyết cho em nghỉ học một buổi. Em hứa sẽ học bài và chép bài đầy đủ.

Người viết đơn

Nguyễn Lan Hương

Gợi ý làm bài:

 • Văn bản này có các lỗi chính sau:
  • Lỗi về nội dung:
   • Thiếu thông tin về thời gian ngày xin nghỉ (ngày nào) và ngày tháng viết đơn.
   • Người nhận đơn thương là: giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
  • Lỗi về hình thức:
   • Tên văn bản không viết bằng chữ in to.
   • Giữa các từ trong tiêu ngữ phải có gạch ngang (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc).
READ:  So sánh nguyên phân và giảm phân?  | Doanhnhan.edu.vn

Ví dụ 2:

Trong văn bản sau, những từ ngữ nào thuộc lớp từ ngữ được dùng nhiều trong phong cách ngôn ngữ hành chính?

    Sở GD – ĐT Hà Tây

Trường Cao đẳng sư phạm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Hà Tây, Ngày  tháng   năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc nâng lương thường xuyên cho cán bộ công chức)

 

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tây

– Căn cứ Luật Viên chức;

– Căn cứ Nghị định số…

– Căn cứ Thông tư liên tịch số…

– Căn cứ Quyết định số…

 – Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên cho bà Nguyễn Thu Hằng

Là giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Từ bậc 4   hệ số lương 2.64   lên bậc 5    hệ số lương mới là: 2.88

Kể từ ngày: 01-11-2004

Mốc để tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01-11-2004

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính, Trưởng phòng Tổng hợp tài chính, hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây và các ông (bà) có tên liên quan ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Gợi ý làm bài:

 • Những từ ngữ thuộc lớp từ ngữ hành chính trong văn bản trên là: Quốc hiệu và tiêu ngữ, quyết định, căn cứ quyết định số, xét đề nghị của, chịu trác nhiệm thi hành, nơi nhận,…

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập