Hạnh Phúc Phiếu Đánh Giá Cán Bộ Công Chức Năm 2018, Mẫu Phiếu Đánh Giá Công Chức Và Cách Ghi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.81 KB, 12 trang )

Đang xem: Phiếu đánh giá cán bộ công chức năm 2018

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBNDHUYỆN QUANG BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018Họ và tên: …………………………Chức vụ: Công chức văn phòngĐơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện ……………Ngạch: 01.003Bậc: 1/9Hệ số lương: 2,34I. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước.Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn tư tưởng chính trị, luôn kiên định vớiđường lối chính sách của Đảng, với mục tiêu đọc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.trung thành với Chủ Nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành tốtchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiếtkiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan,thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùngtiến bộ.2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫncuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của
xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốtmọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham giaxây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sốnglành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm.3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Trong công tác tôi luôn tận tụy với công việc được giao, yêu nghề luôn tựhọc hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi mới phương pháplàm việc, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình làmviệc.Luôn nghiêm túc khách quan trong kiểm tra, đánh giá trung thực đúng vănbản chỉ đạo thông tư hướng dẫn.Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nghiệp vụ. Nghiên cứu đầy đủ các văn bảnhướng dẫn có liên quan đến công việc đang làm để thực sự nắm bắt và áp dụng tốttrong công việc hàng ngày.Năm 2018 nhiệm vụ được giao của tôi là chịu trách nhiệm chuyển giao vănbản đến và phát hành văn bản đi trên hệ thống vnptioffice đảm bảo đúng quy định.Trên cơ sở hồ sơ công việc của Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên;hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý tại kho lưu trữ.Tôi luôn nhiệt tình trong công việc, duy trì hoạt động giữ cho văn bản luônthông suốt, luôn khắc phục những khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lýnhanh các văn bản đi, văn bản đến.Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thànhtốt nhiệm vụ của Đảng và cấp trên giao.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụLuôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản được chuyển đến lãnh
đạo và các cơ quan, đơn vị kịp thời. Giúp cho vịêc giải quyết văn bản đúng tiến độ,nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm xử lý các lỗi thường sảy ra trên phầnmềm và khối lượng văn bản ban hành nhiều, nên đôi khi xử lý văn bản trên phầnmềm còn một số văn bản còn sai sót…5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phâncông, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.6. Thái độ phục vụ nhân dânLuôn có thái độ tốt, vui vẻ trong việc phục vụ nhân dân, có hành vi tốt tronggiao tiếp, ứng xử văn hóa.Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp,giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI1. Tự đánh giá:Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao,luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn bản luônthông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, có tráchnhiệm với công việc.Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong công việc, cần học hỏi thêm về chuyên môn nghiệp vụ văn phòng.2. Phân loại đánh giá:Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình: Hoàn thành tốtnhiệm vụ được giaoQuang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018Người viết đánh giá…………………..
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận: đạt loại………………………………………..Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ………………..IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ………………….VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Với nhiệm vụ chuyên môn là bảo vệ cơ quan: Tôi chủ động xây dựng kếhoạch đi tuần, kiểm tra, bảo vệ tài sản của cơ quan tại trụ sở nhà làm việc và nơi ởcủa lãnh đạo đảm bảo an toàn, không xảy vụ việc gì. Ngoài ra tôi còn phối hợp vớitổ tạp vụ dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc của cơ quan vào chiều thứ 5 hàngtuần, cắt tỉa cây cảnh đảm bảo khuôn viên xanh sạch, đảm bảo môi trường làmviệc sạch sẽ gọn gàng. Vệ sinh khu nhà công vụ, bếp ăn tập thể sạch sẽ gọn gàng.Hướng dẫn nhân dân đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định, thựchiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng,luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụLuôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác theo sự phâncông của lãnh đạo Văn phòng.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phâncông, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ.6. Thái độ phục vụ nhân dânLễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán bộ đồng nghiệp,giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm và mọi người xung quanh…II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI3. Tự đánh giá:Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao,luôn luôn học hỏi tìm tòi sang tạo trong công việc, luôn luôn đảm bảo văn bản luônthông suốt trên hệ thống, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.Nhược điểm: chưa thực sự mạnh dạn, tính nông nổi, đôi lúc thiếu chú ýtrong công việc.4. Phân loại đánh giá:Trong quá trình công tác bản thân tôi tự nhận thấy mình: Hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018Người viết đánh giá…………………….III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận: đạt loại………………………………………..Quang Bình, Ngàythángnăm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ…………..

Xem thêm: Khóa Học Thuyết Trình Chuyên Nghiệp, Khóa Học Thuyết Trình

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN3. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..4. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quang Bình, Ngàythángnăm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ………………………VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBNDHUYỆN QUANG BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018Họ và tên: ……….
Chức vụ: Công chức văn phòngĐơn vị công tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện.Ngạch:Bâc:Hệ số:I. TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luậtcủa Nhà nước.Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy địnhtrong pháp lệnh cán bộ công chức.Bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sáchpháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng,luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phêbình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng tiến bộ.2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệmchống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Luôn khiêm tốnhọc hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với mọi người đúng mực, đảm bảo sự đoàn kết nội bộtại chi bộ, nơi cư trú. Luôn trung thành với Đảng và có trách nhiệm trong đấu tranh xâydựng nội bộ Đảng. Vận động gia đình, vợ con thực hiện tốt chủ trương đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi hương ước quy ước của địaphương. Đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ và tham gia các phong trào, hoạt động dođịa phương tổ chức.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Với nhiệm vụ được giao làm công tác lái xe tôi luôn nhiệt tình trong côngviệc, luôn chủ động sáng tạo xử lý nhanh các tình huống trên đường, luôn duy trì,
kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo luôn vận hành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi đểnâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và cấptrên giao.Tôi luôn chủ động trong công việc, chấp hành các nhiệm vụ được phâncông, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cánbộ đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàngxóm và mọi người xung quanh…II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN- Đôi khi bố trí sắp xếp công việc chưa khoa học, chưa thực sự mạnh dạn, ýthức phê và tự phê còn chưa cao.- Nguyên nhân: tôi cảm thấy còn hơi e ngại khi phát biểu.III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮAKHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết của bản thân, vận dụng vào côngviệc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc mình phụ trách.- Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của đồng nghiệp, đảng viên trongchi bộ để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện.IV. TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN:Hoàn thành tốt nhiệm vụNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM………………III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC1. Ý kiến của đơn vị nơi công chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 Nhân xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận: đạt loại………………………………………..Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊIV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓTHẨM QUYỀN5. Nhận xét ưu, nhược điểm:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

*

Nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các tổ chức kinh tế trong công tác đánh giá và phân loại nợ tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex PGBANK (2).doc 69 2 9

Xem thêm: Tiến Sĩ Vũ Tiến Lộc : “Thế Nước Đang Lên!”, Vu Tien Loc

*

nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với các tổ chức kinh tế trong công tác đánh giá và phân loại nợ tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hà nội 79 1 1