Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. | Doanhnhan.edu.vn

– Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài…………………………………………..

– Là chuỗi phản xạ không điều kiện.

– Trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen qui định sẵn từ khi sinh ra………………………………………..

– Thường bền vững và không thay đổi……………………………………………..

Ví dụ: ve sầu kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản………………

– Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm…………………………………………….

– Là chuỗi phản xạ có điều kiện………………….

– Quá trình hình thành tập tính là sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron……

– Không bền vững dễ bị thay đổi hoặc biến mất nếu không được củng cố thường xuyên….

Ví dụ: chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy, người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại……..

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Vợ Nhặt - Kim Lân | Doanhnhan.edu.vn