Review Sách Những Người Khốn Khổ : Bản Anh Hùng Ca Bất Hủ, Đọc Sách Truyện Những Người Khốn Khổ

Víchto Huygô(1802-1885) là đại văn hào Pháp, ông vừa là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại sáng tác theo khuynh hướng lãng mạn. Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến: vở hài kịch Hécnani,tiểu thuyếtThằng gù nhà thờ Đức Bà, Những người khốn khổ.

Trong tác phẩmNhững Người Khốn Khổ, cuộc sống cao đẹp của Giăngvăngiăng – người phải ngồi tù suốt 19 năm chỉ vì một chiếc bánh mỳ, tình nhân ái bao dung và tấm lòng độ lượng của đức cha Mirien, sự đeo bám dai dẳng của mật thám Giave, những mưu đồ đen tối và độc ác của vợ chồng Tênácđiê, sự ngây thơ trong trắng của Côdét, sự nhiệt tình hăng hái của Mariuýt… Tất cả đều được khắc họa một cách sinh động.

Những Người Khốn Khổlà bài hát ca ngợitình yêuvà tự do của Giăngvăngiăng – một con người tái sinh trong đau khổ và tuyệt vọng.

– Choose -Những người khốn khổ- Những người khốn khổ – Lời giới thiệu- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 10 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 10 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 11 – 12- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển I – Chương 13 – 14- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 09 – 10 – 11 – 12- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển II – Chương 13- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển III – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển III – Chương 03 – 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển III – Chương 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển IV – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển IV – Chương 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển V – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển V – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển V – Chương 06 – 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển V – Chương 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển V – Chương 13- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VI- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 03 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 03 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 04- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 05- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VII – Chương 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VIII – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN I – Quyển VIII – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 03 – 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 09 – 10- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 11 – 12 – 13 – 14 – 15- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 16 – 17- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển I – Chương 18 – 19- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển II – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển II – Chương 03- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển III – Chương 01 – 02 – 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển III – Chương 05 – 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển III – Chương 08 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển III – Chương 08 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển III – Chương 09 – 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển IV – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển IV – Chương 03 – 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển V – Chương 01 – 02 – 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển V – Chương 05 – 06 – 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển V – Chương 09 – 10- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VI – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VI – Chương 03 – 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VI – Chương 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VII – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VII – Chương 04 – 05 – 06 – 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VIII – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VIII – Chương 03- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VIII – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VIII – Chương 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN II – Quyển VIII – Chương 08- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển I – Chương 01 – 02 – 03 – 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển I – Chương 06 – 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển I – Chương 10 – 11 – 12 – 13- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển II- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển III – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển III – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển III – Chương 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển III – Chương 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển IV – Chương 01 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển IV – Chương 01 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển IV – Chương 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển IV – Chương 04- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển IV – Chương 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển V – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển V – Chương 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VI – Chương 01 – 02 – 03 – 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VI – Chương 06 – 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VII- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 06 – 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 12 – 13 – 14- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 15 – 16 – 17- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 18 – 19- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 20 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 20 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN III – Quyển VIII – Chương 21 – 22- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển I – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển I – Chương 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển I – Chương 04- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển I – Chương 05- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển I – Chương 06- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển II – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển II – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển III – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển III – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển III – Chương 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển III – Chương 08- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển IV- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển V – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển V – Chương 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VI – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VI – Chương 02 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VI – Chương 02 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VI – Chương 03- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VII – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VII – Chương 02- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VII – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VIII – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VIII – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VIII – Chương 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển VIII – Chương 07- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển IX- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển X – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển X – Chương 03- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển X – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XI- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XII – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XII – Chương 02- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XII – Chương 03 – 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XII – Chương 06 – 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XIII- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XIV – Chương 01- 02 – 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XIV – Chương 05 – 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XV – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN IV – Quyển XV – Chương 02 – 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 05 – 06 – 07- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 08 – 09 – 10 – 11- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 12 – 13 – 14 – 15- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 16- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 17 – 18 – 19- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 20- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 21 – 22- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển I – Chương 23 – 24- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển II – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển II – Chương 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển III – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển III – Chương 04 – 05 – 06- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển III – Chương 07 – 08 – 09- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển III – Chương 10 – 11 – 12- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IV – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IV – Chương 02- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển V – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển V – Chương 04 – 05- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển V – Chương 06- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển V – Chương 07 – 08- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VI – Chương 01- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VI – Chương 02- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VI – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VII – Chương 01 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VII – Chương 01 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VII – Chương 02- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VIII – Chương 01 – 02- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển VIII – Chương 03 – 04- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IX – Chương 01 – 02 – 03- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IX – Chương 04 phần 1- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IX – Chương 04 phần 2- Những người khốn khổ – PHẦN V – Quyển IX – Chương 05 – 06 (Hết)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Người nổi tiếng
READ:  Captain America : The First Avenger (2011), Captain America: The First Avenger (2011)