Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1.

Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi gồm có:

A. Nhu cầu dinh dưỡng tạo sữa        

B. Nhu cầu sản xuất     

C. Nhu cầu dinh dưỡng tạo trứng   

D. Nhu cầu dinh dưỡng vitamin

Hướng dẫn giải

Bài 2.

Thức ăn nào chứa nhiều năng lượng :

A. Cám, gạo      B. Rơm, cỏ khô       C. Rau muống         D. Bã mía

Hướng dẫn giải

Bài 3

Muốn vật nuôi tạo ra được nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng? Cho ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn giải

  • Cơ thể vật nuôi muốn tồn tại được phải nhờ có lượng thức ăn nhất định được lấy vào hàng ngày.

  • Để xác định nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi người ta phải biết được thành phần cơ thể vật nuôi, các loại sản phẩm, nhu cầu vật chất và năng lượng để tạo nên từng loại sản phẩm như thịt, trứng, sữa…

    • Nhu cầu duy trì: lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi tồn tại, duy trì thân nhiệt và các hoạt động sinh lí trong trạng thái không tăng hoặc giảm khối lượng, không cho sản phẩm.

    • Nhu cầu sản xuất: lượng chất dinh dưỡng để tăng khối lượng cơ thể và tạo ra sản phẩm khi: sản suất tinh dịch, nuôi thai, sản xuất trứng,…

  • Ví dụ: Với vật lấy sức kéo: ở nước ta có khoảng 72% trâu và 31% bò làm nhiệm vụ cày, kéo xe… thức ăn chủ đạo vẫn là rơm, rạ, cỏ, cây ngô, bã mía, cây họ đạu… Thức ăn tinh với trâu bò cày kéo là thức ăn hỗ trợ trong vụ cày kéo (đông xuân) thường nấu cháo hoạc cám cho ăn trước khi đi cày bừa.

READ:  Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 | Doanhnhan.edu.vn

Bài 4:

Khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Khi phối hợp khẩu phần cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

Hướng dẫn giải

  • Khẩu phần thức ăn vật nuôi là lượng các loại thức ăn cung cấp hàng ngày đảm bảo cho con vật tồn tại và sản xuất ra thịt, trứng, sữa, lông hoặc cung cấp sức kéo.

  • Khẩu phần ăn phải đáp ứng yêu cầu của vật nuôi để duy trì sự sống và sản xuất thịt, sữa, trứng… trong khẩu phần ăn phải cân đối và đủ prôtêin, năng lượng, vitamin và muối khoáng. Khẩu phần ăn bao gồm khẩu phần duy trì và khẩu phần sản xuất.

  • Các nguyên tắc khi phối hợp khẩu phần: 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập