Nêu các dạng thông tin trên internet? Nêu các thao tác tạo, mở, lưu và chèn ảnh vào trang web? | Doanhnhan.edu.vn

Các dạng thông tin trên trang web. 

– Thông tin dạng văn bản

– Thông tin dạng hình ảnh

– Thông tin dạng âm thanh

– Thông tin dạng các đoạn phim

– Các phần mềm được nhúng hoàn toàn vào trang web.

– Đặc biệt trên các trang web thường có các liên kết.

Tạo, mở và lưu trang web.                                                                                                  

– Nháy nút  trên thanh công cụ để tạo tệp tin HTML mới.                                            

– Để mở 1 tệp HTML đã có ta nháy nút  trên thanh công cụ.       

– Nháy nút  trên thanh công cụ nếu muốn lưu lại các thay đổi.                        

– Nếu là lần đầu tiên lưu, thì hộp thoại sau xuất hiện yêu cầu nhập tiêu đề cho trang web.

– Nhập xong nhấn nút OK.                                                                                                     

Chèn ảnh vào trang web             
– Đưa chuột tới vị trí cần chèn chọn

READ:  Tin học 8 Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out | Doanhnhan.edu.vn

– Nhập đường dẫn vào ô Image Location.                                                                             

– Gõ nội dung mô tả vào ô Tooltip.                                                                                        

– Nháy Ok.                              

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập