Một số dịch vụ cơ bản của Internet | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Email, www, chat, website, siêu liên kết, trang chủ, trình duyệt

A. _____________ là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi www là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web. 

B. ______________ dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm text chat, voice chat, video chat).

C. _______________ trong trang web thường là có chữ màu xanh dương và được gạch chân. Con trỏ chuột sẽ chuyển hình thành bàn tay khi di chuyển vào nó.

D. _______________ dịch vụ thư điện tử, cho phép gửi, nhận và chuyển tiếp các thư điện tử.

Gợi ý trả lời:

A. www

B. Chat

C. Siêu liên kết

D. Email

Câu 2

Khi sử dụng Internet các em cần lưu ý những vấn đề gì?

Gợi ý trả lời:

Một số lưu ý khi sử dụng Internet:

  • Luôn chạy phần mềm diệt virus và cập nhật thường xuyên;
  • Không mở các tệp kèm thư điện tử khi không chắc chắn an toàn;
  • Sử dụng mật khẩu dài hơn tám kí tự gồm cả chữ và số;
  • Không cung cấp các thông tin các nhân, ảnh khi hội thoại trực tuyến;
  • Cần lưu ý đến vấn đề bản quyền.
READ:  Cách thức vận động phát triển của sự vật & hiện tượng | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập