Mẫu X01 Hộ Chiếu Phổ Thông Kèm Cách Ghi, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ảnh chụp một phần mẫu Tờ khai X01

*
Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01

Hướng dẫn điền Tờ khai cấp hộ chiếu mẫu X01

Mục (1): Họ tên viết bằng chữ in hoa.

Đang xem: Mẫu x01 hộ chiếu

Mục (2): Chọn giới tính.

Mục (3): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh/TP).

Mục (4): Ghi số CMND/CCCD đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.

Mục (5)-(6)-(7): Ghi rõ dân tộc (Kinh, Mường, Thái…), tôn giáo và số điện thoại liên lạc.

Mục (8)-(9): Ghi rõ địa chỉ thường trú/tạm trú hiện tại.

Mục (10)-(11): Ghi nghề nghiệp kèm địa chỉ cơ quan làm việc (không bắt buộc).

Mục (12): Ghi tên, họ, ngày tháng năm sinh của cha mẹ.

Xem thêm: An Dĩ Phong – Nụ Hôn Của Sói

Mục (13): Chỉ khai nếu trước đó đã được cấp hộ chiếu thì ghi số hộ chiếu được cấp gần nhất kèm ngày cấp.

Mục (14):

Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

Mục (15): Chỉ khai nếu đề nghị cấp hộ chiếu chung cho con dưới 9 tuổi.

Mục “Xác nhận”: Công dân KHÔNG GHI mục này.

– Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

– Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Xem thêm: Sống Chung Với Mẹ Chồng Tập 30, Sống Chung Với Mẹ Chồng

**Dán ảnh: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai; trong đó phải dùng ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

Thùy Liên

*
*

6,005

xuất nhập cảnh, tờ khai xuất nhập cảnh, biểu mẫu mới, Biểu mẫu, hộ chiếu phổ thông,