Cách Ghi Mẫu Thư Xác Nhận Thu Nhập Mới Nhất, 403 Forbidden

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

1. Thư xác nhận thu nhập là gì?2. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN:3. Thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/20154. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thu nhập

1. Thư xác nhận thu nhập là gì?

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn gọi là thư xác nhận thu nhập hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, hàng năm. Mẫu này thường dùng để xin visa; vay vốn ngân hàng; mở thẻ tín dụng. Đặc biệt có một loại mẫu chuyên dùng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân là mẫu thư xác nhận thu nhập năm do bộ tài chính ban hành: 20/TXN-TNCN.

Đang xem: Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất

2. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN:

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂMNăm ……………Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………..Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………….Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……..Số tiền là ……………….đồngTrong đó:a. Tại Việt nam: ………………..đồngb. Tại nước ngoài:……………..đồng5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………..Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………………………..Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………….6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.Gửi kèm:Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

Xem thêm: Các Khóa Học Tiếng Nga Online Tại Tphcm, Khóa Học Tiếng Nga Online Tại Tphcm

………….., ngày…tháng…năm…

Xem thêm: 10 Mẫu Thiết Kế Nhà Diện Tích 60M2 Chi Phí 500 Triệu Đổ Về, Đẹp Hết Ý

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬPKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

3. Thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/2015

Được nhiều bạn tìm kiếm nhưng Giấy xác nhận thu nhập hàng năm được quy định tại thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế (mẫu số 20/TXN-TNCN), hiện tại thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi thông tư 156/2013/TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC tuy nhiên cả thông tư 92 này không còn hướng dẫn mẫu xác nhận năm nữa.Nên Thư xác nhận thu nhập hiện tại vẫn theo mẫu thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thu nhập

– Là giấy tờ xác nhận thông tin về họ tên, chức vụ, phòng ban, thời gian công tác, mức thu nhập, mức lương hàng tháng… của cơ quan chi trả thu nhập.– Cần có chữ ký của Giám đốc hoặc người được phân công, ủy quyền. Đóng dấu pháp lý doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền.– Dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.– Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân dành cho cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp xác nhận thu nhập.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu Quy chế tiền lương và thu nhập cho công nhân viênGiấy xác nhận thu nhậpMẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động – Mẫu số 22/XN-TNCN Mẫu khai thuế TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng – Mẫu 09/XN-NPT-TNCN Mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo thông tư 92/2015

*

Tờ khai thuế TNCN – Mẫu số 24/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng