Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm – Các Vị Trí Chức Vụ Trong Doanh Nghiệp

Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất 2020 dùng cho tất cả chức vụ liên quan mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để sử dụng đúng nhất.

Đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm

doanhnhan.edu.vn sẽ tổng hợp lại các mẫu quyết định bổ nhiệm, các bạn có thể tải xuống để sử dụng ngay

*

mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Khi một công ty cần thay thế hoặc bổ nhiệm chức vụ mới, sẽ phải cần có mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ.Mẫu này cũng có thể dùng bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng, giám đốc, trưởng phòng …vv

Dowload mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ trực tiếp Tại Đây

Mẫu thứ 2 bạn tham khảo thêm mẫu này nhé Tải xuống mẫu 2

CÔNG TY …….. …….

Số: ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—————————-

—————————

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm ông/bà: ……………………..

– Ngày Sinh:
– Quốc tịch: Dân tộc:
– Hộ khẩu thường trú:
– Chỗ ở hiện tại:
– CMTND/Hộ chiếu số ………………. do ………………. cấp ngày ……/……/……………

Giữ chức vụ: ………………………………….

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của ông/bà………………….. được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ có liên quan của Công ty.

Xem thêm: Khóa Học Powerpoint Chuyên Nghiệp, Khóa Học Thiết Kế Slide Powerpoint Chuyên Nghiệp

Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

…………………………..

Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức được sử dụng nhiều trong cơ quan nhà nước nhiều hơn, tuy vận các công ty tư nhân vẫn có thể sử dụng mẫu này.Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được bổ nhiệm, thời gian nhận công việc chính thức, ban ngành thực hiện quyết định.

Dowload mẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp Tại Đây

3 mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty

Mẫu này bản có thể tự tùy biến sử dụng nhé, các mẫu này được lấy từ các công ty lớn thường xuyên bổ sung nhân sự mới

Download mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty 1

Download mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty 2

Download mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty 3

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho các công ty cổ phần, nó được căn cứ vào hội đồng thành viên, và năng lực lãnh đạo của người đó.

Xem thêm: Thủ Tục, Mẫu Đơn Xin Cấp Nước Sạch Hà Nội, Khách Hàng Hộ Gia Đình

Download mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Dowload 2 mẫu quyết định bổ nhiệm mới

Mẫu giấy bổ nhiệm chức vụ kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán được xây dựng căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2014. căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của giám đốc cũng như nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức công ty. Các nội dung trong mẫu quyết định này cần ghi rõ thành từng điều khoản rõ ràng để người nhận nắm bắt được các thông tin chi tiết.