Phiếu Chi Là Gì? Mẫu Phiếu Chi Và Hướng Dẫn Cách Lập Theo Thông Tư 200

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Mẫu phiếu chi 02-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Đang xem: Mẫu phiếu chi

1. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………….

Lý do chi:…………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu){C}

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200:Tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:doanhnhan.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

– Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

Xem thêm: Tết Bán Gì Kiếm Tiền – 14 Mặt Hàng Bán Chạy Nhất Tết 2020

– Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Xem thêm: Top 12 Phim Của Trương Quân Ninh 張鈞甯, Top 12 Phim Của Trương Quân Ninh Hay Nhất

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.