Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa 2018, Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những hợp đồng phổ biến mà mọi người kinh doanh hàng hóa cần phải làm. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa 2018

Đôi nét về hợp đồng mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. LTM không đưa ra định nghĩa về Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể dựa vào khái niệm HĐ mua bán tài sản trong luật dân sự để xác định bản chất của Hợp đồng mua bán hàng hóa.

*

Vậy, sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa:

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

 

– Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

– Đại diện :

– Chức vụ :

– Điện thoại :

– Mã số thuế :

– Tài khoản số :

BÊN MUA: (Bên B)

– Người đại diện :

– Chức vụ :

– Điện thoại :

– Mã số thuế :

– Tài khoản số :

Sau khi bàn bạc, hai Bên thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1: Quy cách – Số lượng – Giá cả

Bên B đồng ý mua sản phẩm …do Bên A cung cấp với quy cách như sau:

Tổng tiền hàng

Thuế giá trị gia tăng (10%)

Tổng tiền thanh toán

Bằng chữ:.

Điều 2 : Chất lượng, quy cách

– Bên A giao hàng cho Bên B theo tiêu chuẩn về quy cách và chất lượng hàng hóa đã theo đúng yêu cầu của bên B theo đơn đặt hàng.

Điều 3 : Thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận

– Thời gian giao hàng: Tuỳ theo từng đơn hàng mà bên B yêu cầu, trước khi giao hàng Bên A sẽ có Thông báo giao hàng để Bên B có kế hoạch tiếp nhận.

– Địa điểm giao hàng: Tại kho bên B hoặc trên địa bang tỉnh ….theo yêu cầu

Điều 4: Thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A như sau:

– Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và chứng từ kèm theo

– Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

– Hoá đơn chứng từ: phiếu xuất kho, hoá đơn tài chính và các chứng từ liên quan.

Điều 5: Trách nhiệm mỗi bên

Đối với Bên A:

– Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, nhãn hiệu, chất lượng, tiêu chuẩn và quy cách của sản phẩm.

– Cung cấp cho bên B các giấy tờ chất lượng kèm theo lô hàng để bên B nghiệm thu với Chủ đầu tư của công trình.

Xem thêm: 1, 100 Campuchia Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Được Bao Nhiêu 2021

– Chịu trách nhiệm thu hồi các sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

– Chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận chuyển khi giao hàng.

Đối với Bên B:

– Kiểm tra và ký giao nhận hàng hoá đầy đủ ngay khi giao nhận.

– Chịu trách nhiệm thanh toán tiền đúng hạn, theo cam kết tại Điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 6: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng mua bán này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và sẽ được thanh lý sau khi Bên A hoàn tất việc giao hàng và xuất hóa đơn GTGT cho bên B theo số lượng tại Điều I và Bên B hoàn tất việc thanh toán cho bên A đúng theo cam kết tại Điều 4 của hợp đồng này.

Điều 7: Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng này. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết và thể hiện bằng văn bản mới có giá trị thi hành. Trường hợp không thể tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra Toà án kinh tế TP. Hồ Chí Minh phán quyết sẽ có giá trị thực hiện cuối cùng.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các đơn đặt hàng, phụ lục hợp đồng đều phải tuân thủ theo các điều khoản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

Xem thêm: Tải Hình Nền Powerpoint Đơn Giản, Ấn Tượng, 50 Mẫu Background Powerpoint Đơn Giản, Ấn Tượng

– Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.