Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Công Việc, MẫU HợP đÁ»“Ng Thu㪠Khoã¡N

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200 và 133. là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó.

Đang xem: Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

– Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

1. Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133:

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁNNgày… tháng… năm…

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ…………………………………………….Đại diện…………………………. bên giao khoán……………………………..Họ và tên: ………………………. Chức vụ………………………………..Đại diện …………………………. bên nhận khoán…………………………CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:I- Điều khoản chung:– Phương thức giao khoán:…………………………………………..- Điều kiện thực hiện hợp đồng:……………………………………- Thời gian thực hiện hợp đồng:………………………………………- Các điều kiện khác:……………………………………….

Xem thêm: Nghị Luận Về Tác Phẩm Lão Hạc Ngắn Gọn Nhất, Nghị Luận Về Tác Phẩm Lão Hạc Của Nhà Văn Nam Cao

II- Điều khoản cụ thể:1. Nội dung công việc khoán:-……………………………………………………………………..-…………………………………………………………………………..2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:-………………………………………………………………………….-………………………………………………………………………3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:-………………………………………………………………….-……………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán(Ký, họ tên) Đại diện bên giao khoán(Ký, họ tên)
Người lập(Ký, họ tên) Ngày … tháng … năm …Kế toán trưởng bên giao khoán(Ký, họ tên)

Tải mẫu hợp đồng giao khoántheo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2.Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200:Tải mẫuhợp đồng giao khoántheo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:doanhnhan.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập hợp đồng giao khoán:Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.Phần I. Điều khoản chung:– Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Nhất Hiện Nay, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Nhất 2021

Phần II. Điều khoản cụ thể:Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:- 1 bản giao cho người nhận khoán;- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;- 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

—————————————————————–

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

gmail.com

*