Download Miễn Phí Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Thực Phẩm Cho Nhà Hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.46 KB, 2 trang )

Đang xem: Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm HỢP ĐỒNG THỰC PHẨM- Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của hai bênHôm nay ngày … tháng … năm … Tại: …………………………………………………………………………………+ Một bên là trường …………………………………… , gọi tắt là bên A gồm có:1. Bà: …………………………… Chức vụ: …………………………………….2. Bà: …………………………… Chức vụ: …………………………………….3. Bà: …………………………… Chức vụ: …………………………………….+ Một bên là: Gọi tắt là Bên B gồm có:Trú quán: ………………………………………………………………………… Hai bên đã thoả thuận và đi đến thống nhất các điều khoản sau:Điều 1: Nội dung thoả thuận như sau:…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Trách nhiệm Bên A:Cung cấp cho bên B số lượng thực phẩm và giao tiền cho bên B bằng hình thức tiền mặt (Theo giá cả thoả thuận) đầy đủ và kịp thời.Điều 3: Trách nhiệm Bên B:Giao cho bên A…………………đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm,…………………… phải……………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………….……………… – Hoàn thành những nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường vi phạm vật chất theo quy định của pháp luật. – Nếu có vấn đề gì vướng mắc, hai bên có thể tự thoả thuận đi đến thống nhất. Nếu không giải quyết được Bên A (Hoặc bên B) có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng nếu thấy bên B (Hoặc bên A) có dấu hiệu vi phạm hợp đồng. Điều 4: Điều khoản thi hành hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng, bên nào thực hiện sai phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên kia. Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.Hợp đồng này làm tại ngày tháng năm BÊN A BÊN B

Đang xem: Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm

*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG 5 1 0

*

*

Xem thêm: Bác Sĩ John Full 16/16 Vietsub, Bác Sĩ John

*

Mẫu hợp đồng lao động 4 738 3

*

Xem thêm: Số Trung Vị Là Gì ? Phân Biệt Trung Bình Trung Vị Phân Vị

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 5 875 1

Leave a Reply Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

You may use these HTML tags and attributes:

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.