Hướng Dẫn Viết Mẫu Giấy Xác Nhận Của Ubnd Xã (Xã, Phường, Thị Trấn)

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị xác nhận cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông xin nơi cư trú… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn tại đây.

Đang xem: Mẫu giấy xác nhận của ubnd xã

Mẫu đơn đề nghị xác nhận cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn

1. Đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là gì?2. Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn3. Thủ tục đề nghị hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1. Đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là gì?

Hiện nay trên cả nước vẫn còn ghi nhiều nhiều địa phương chủ yếu ở khu vực dân tộc ít người sinh sống có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, vì vậy, có nhiều chính sách của Nhà nước được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ người dân ở khu vực này.Đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là mẫu đơn được soạn thảo bởi cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã có điều kiện đặc biệt khó khăn gửi đến chính quyền địa phương để xin xác nhận.Đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn là một trong những căn cứ quan trọng để chính quyền địa phương và xác định cá nhân, hộ gia đình đó có thuộc diện được hưởng trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước hay không.

2. Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN(Dùng cho học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn)

Kính gửi:– UBND huyện………………..tỉnh…………………..;- UBND xã…………….., huyện, …….……., tỉnh………………;

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………….Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………Quê quán: ………………………………………………………………………………………………Là học sinh trường: …………………………………………………………………………………Con ông:………………………………………Ngày sinh: …………………………………Con bà:………………………………………..Ngày sinh: …………………………………Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………Căn cứ Quyết định số ……………………… ngày…tháng…năm… của Thủ tướng chính phủTôi làm đơn này, đề nghị UBND xã ……………, UBND huyện……………, tỉnh……………….. xác nhận cho gia đình và bản thân tôi có Hộ khẩu thường trú là thuộc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ để được hưởng các chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm….Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ……………….Anh (chị):……………………………………..Là con ông: …………………………………..Thuộc diện hộ gia đình xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị nhà trường xem xét giải quyết.

Xem thêm: Cựu Thủ Môn Dương Hồng Sơn, : Người Ta Từng Đổ Bao Tải Tiền Vào Nhà Tôi

…….., ngày…tháng…năm…Chủ tịchXÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN……………Gia đình ông:…………………………………Hiện ở:……………………………………….Thuộc diện hộ gia đình xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị nhà trường xem xét giải quyết.……………, ngày…tháng…năm…Chủ tịch

3. Thủ tục đề nghị hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơĐối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:Đơn đề nghị hỗ trợSổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:Đơn đề nghị hỗ trợSổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:Đơn đề nghị hỗ trợSổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã);Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, hồ sơ gồm:Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;Danh sách học sinh bán trú đang học tại trường được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.Đối với trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này, hồ sơ gồm:Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;Danh sách học sinh bán trú thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này ăn, ở bán trú tại trường;
c) Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.

Xem thêm: Vui Vật Vã – &#39S Stream

Bước 2: Xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ– Vào thời Điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học;– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 6 của Nghị định này gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học phổ thông.Bước 3: Ra quyết định hưởng chính sách hỗ trợ– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;– Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt;– Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.Trên đây là thủ tục đề nghị hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Việc triển khai xét và ra quyết định hỗ trợ đối với các trường hợp học sinh cư trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn phải đảm bảo diễn ra đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên. Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về kết quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả nếu thấy có sự sai sót của kết quả.

*

Đơn xin xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện Đơn xin xác nhận sinh hoạt tình nguyện tại trường Giấy xác nhận dân sự 2021 Mẫu đơn xin xác nhận dân sự Giấy xin xác nhận công tác Mẫu đơn xin xác nhận quá trình công tác