Mẫu Giấy Ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng Mới Nhất Hiện Nay, Mẫu Giấy Ủy Quyền Giao Dịch Ngân Hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp dùng nhiều nhất khi các doanh nghiệp, công ty đó muốn ủy quyền cho kế toán hay người nhận quyết định đi giao dịch tại ngân hàng. Đây là mẫu đơn không thể thiếu và có giá trị pháp lý cao. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng sau đây, biểu mẫu này phục vụ cho cả nhu cầu công việc và học tập, tùy vào mục đích của từng cá nhân, doanh nghiệp.Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợMẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụngMẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất

1. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng2. Công văn ủy quyền giao dịch ngân hàng3. Cách làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng4. Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

1. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Nội dung chi tiết của mẫu Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng, mời các bạn tham khảo:
GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNGKính gửi: Ngân Hàng ……………………………………………………………………………………..Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………….CMND/Hộ chiếu số:…………………….Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………….Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh……………………………………………………………………Giấy phép ĐKKD số:……………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:…………

Đang xem: Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:1/ ……………………………………………………………………3/……………………………………….2/ ……………………………………………………………………4/……………………………………….Mở tại Ngân hàng …………………………………………………………………………………………..Tôi đồng ý ủy quyền cho:Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………….CMND/Hộ chiếu số:…………………………………Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN1. < > Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ……………………………………………………………………………………………..2. < > Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: …………………………….3. < > Nội dung ủy quyền khác: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày……….Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU1. < > Được rút gốc2. < > Chỉ được rút lãi3. < > Được rút gốc và lãiThời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Xem thêm: Bảng Tra Diện Tích Cốt Thép Excel Tra Thông Số Thép Chuẩn Nhất

Lưu ý:1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Người ủy quyền(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát(Ký và ghi rõ họ tên)Trưởng phòng nghiệp vụ(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY ……….._____________________Số: …../…….V/v ủy quyền giao dịch tại ngân hàngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc____________________ ….., ngày …. tháng …. năm ..

Kính gửi: NGÂN HÀNG ………………………..Công ty …………..xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới quý Ngân hàng ………..Thưa quý Ngân hàng, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao dịch tại Ngân hàng, nay đại diện theo pháp luật của công ty……….. chúng tôi là Ông: ………, ủy quyền cho Bà: ……….., số CMTND: ……….., do Công an thành phố ………. cấp ngày ……….., giữ chức vụ: Trợ lý Giám đốc đăng ký chữ ký tại Ngân hàng ………và thực hiện các giao dịch của Công ty ……….tại ngân hàng ……………….Vậy, chúng tôi kính thông báo đển Ngân hàng……….thông tin trên.Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên;- Lưu: VT.

Xem thêm: Xem Phim Nữ Diễn Viên Ngàn Năm Full Hd, Phim Vai Diễn Ngàn Năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY……………

3. Cách làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Cách làm giấy ủy quyền khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian của bạn. Quy trình thực hiện giấy ủy quyền tại các chi nhánh/phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng gồm các bước như sau:
Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng Mẫu đơn xin xác nhận để vay vốn dành cho sinh viên

*

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng Mẫu giấy xác nhận thanh toán tiền Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có Mẫu giấy giới thiệu làm việc với ngân hàng Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán Giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần Giấy ủy quyền của giám đốc Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) Mẫu giấy uỷ quyền làm việc với cơ quan thuế