Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nghỉ Ốm Hưởng Bhxh 100%, Giấy Chứng Nhận Nghỉ Việc Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được sử dụng khi người lao động nghỉ nhiều ngày và đủ điều kiện để hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật. Vậy mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ cần điều kiện gì? không phải người lao động nào cũng nắm được.

Đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận nghỉ ốm

*

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXHnăm 2021.

1. Trường hợp nào cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trường hợp điều trị ngoại trú (Quy định tại Mục 2.1.2, Khoản 2, Điều 4)

Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai điều trị ngoại trú (Quy định tại Điểm b, Mục 2.2.1, Khoản 2, Điều 4)

Trường hợp lao động nữ sinh con khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định điều trị ngoại trú (Quy định tại Điểm đ2, Mục 2.2.2, Khoản 2, Điều 4).

Như vậy, để được hưởng chế độ BHXH trong một số trường hợp người lao động buộc phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên, loại giấy này chỉ được cấp theo quy định của Bộ Y tế.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ

Người lao động trong những điều kiện đặc biệt sẽ được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Theo Khoản 1, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

Trường hợp cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

Giấy được cấp phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Giấy được cấp phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

*

Lao động nữ xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH người lao động cần biết khi mang thai.

Như vậy, cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh cần lưu ý khi cấp giấy và xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bổ sung vào hồ sơ. Những trường hợp giấy không đáp ứng đủ điều kiện nêu trên sẽ được cho là không hợp lệ và không được chấp nhận.

3. Quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ y tế quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem thêm: Sinh Năm 19 71 Tuổi Gì ? Tuổi Tân Hợi Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào?

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Lưu ý: Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

*

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ.

4. Trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Do nhiều nguyên nhân mà có nhiều trường hợp người lao động cần xin cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tại Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có trách nhiệm cấp lại giấy này trong các trường hợp:

Giấy bị mất, bị hỏng;

Người ký Giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

Việc đóng dấu trên Giấy chứng nhận không đúng quy định;

Thông tin được ghi trên giấy bị sai sót.

Lưu ý: Trong những trường hợp cấp lại, trên giấy cấp lại phải đóng dấu “Cấp lại” để phân biệt với giấy gốc.

Xem thêm: Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Cho Chồng Khi Vợ Sinh Con

Bên cạnh đó, cơ sở khám, chữa bệnh cũng có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung cho đúng và đóng dấu treo của cơ sở khám, chữa bệnh tại phần nội dung sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn
READ:  Mẫu Đơn Đề Xuất Tăng Lương, Top 3 Mẫu Đơn Xin Tăng Lương Hay