Bản Cập Nhật Mới Nhất 2021 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty, Please Wait

Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. doanhnhan.edu.vn xin giới thiệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép thông dụng nhất hiện nay.

Đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

Contents

Mẫu Đơn xin nghỉ phép cho người lao động

Thưa luật sư. Em muốn xin mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn để phòng có việc cần xin nghỉ. Em cảm ơn (Tuấn Vũ – Hà Nội)

Trả lời: doanhnhan.edu.vn gửi tới bạn một số mẫu nghỉ phép có thể dùng khi xin nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm… để bạn tham khảo:

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XINNGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Ban Giám đốc ………………….

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề nghị Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng phòng .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép …… ngày, (kể từ ngày …… tháng ……. năm ..…. đến ngày……. tháng ….. năm …..).Lí do ………………………………… …………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………………….…… là đồng nghiệp của tôi.

Ông (bà)…………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….nămNgười làm đơn(Ký, họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Họ và tên: ………………………………………… …………… ……………………..

Chức danh:…………………… Đơn vị: ……………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………. Phòng: …………………………………………………..

cho tôi được nghỉ phép từ ngày……………………….. đến ngày:………………………………………………

Lý do:………………………………………..

Nghỉ theo diện: Việc riêng Phép năm Nghỉ ốm Nghỉ chế độ

Người thay thế công việc:…………………………………………..

Địa chỉ nghỉ phép:……………………………………………………..

Tôicamđoanđãbàngiaocôngviệclạichobộphậncóliênquantrướckhinghỉviệc.

RấtmongBanGiámđốcxemxétvàchấpthuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Trưởng phòng HCNS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là :

Chức danh:

Phòng:

Xin nghỉ: … ngày Từ ngày: …/…/… đến …/…/…

Theo chế độ:

Nghỉ phép năm

□ Nghỉ ốm đau

□Nghỉ con ốm

□ Nghỉ thai sản

□ Nghỉ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

□ Nghỉ kết hôn hoặc con kết hôn

□ Bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con chết

Nghỉ việc riêng không hưởng lương

Việc gia đình

Đề nghị bàn giao công việc đang làm cho

Ông/Bà : Chức danh :

Trân trọng đề nghị!

…, ngày … tháng … năm …

BP.HCNS Trưởng bộ phận Người nhận bàn giao Người đề nghị

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là:

Vị trí: Bộ phận:

Ngày vào công ty:

Xin nghỉ phép: từ ngày … đến ngày …

Lý do:

Hình thức nghỉ:

Nghỉ hưởng lương

Nghỉ không hưởng lương

Số ngày phép hiện có: … ngày

Số ngày phép đã nghỉ: … ngày

Số ngày xin nghỉ : … ngày

Số ngày phép còn lại : … ngày

Trân trọng cám ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Nhân sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức

Chào doanhnhan.edu.vn. Mình là Hoa, giáo viên cấp 1 tại Hà Nội. Mình mới nhận công việc được 1 tháng nên đợt tới muốn xin nghỉ không biết viết đơn thế nào. Mong đươc giúp đỡ!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: …………………………………………………..

Xem thêm: 30+ Các Bức Tranh Tô Màu Cho Bé 4 Tuổi, Tranh Tô Màu Cho Bé 4 Tuổi

Tôi tên là: …………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………

Điện thoại liên lạc:………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………….

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho……………………….

Tại phòng ……………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….nămNgười làm đơn(Ký, họ tên)

Mẫu Đơn xin nghỉ phép kết hôn

Chào các luật sư của Luật Việt Nam. Sắp tới em kết hôn nên muốn viết đơn xin nghỉ trước một tháng. Không biết đơn nghỉ phép kết hôn có khác gì đơn nghỉ phép thông thường không ạ? Xin giới thiệu cho em một mẫu. Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn. Bạn tham khảo mẫu Đơn nghỉ phép kết hôn sau đây của doanhnhan.edu.vn nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Giám đốc Công ty………………………………………………………

Trưởng phòng…………………………………………..……….

Phòng hành chính nhân sự

Tên tôi là:………………………………… Nam/nữ:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………. Chức vụ:………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty …………………………. cho tôi được nghỉ phép

Từ ngày:……tháng …… năm ……

Đến ngày:……tháng …… năm ……

Lý do: tôi tiến hành tổ chức đám cưới

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):….………… công tác tại phòng……………

Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong Ban lãnh đạo xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm: ” Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà (Phim 1996), Hội Nhiều Chữ

….., ngày….tháng….nămNgười làm đơn(Ký, họ tên)

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảoMẫu Đơn xin nghỉ phép kết hôn cho người lao động

Có bắt buộc phải làm đơn xin nghỉ phép không?

Chào luật sư. Tôi có việc này cần được tư vấn. Tôi vào làm chính thức ở công ty X được 02 tháng. Vừa rồi tôi nghỉ đi du lịch, tôi có email tới cho phòng nhân sự xin nghỉ 02 ngày. Nhưng khi tôi quay trở lại làm việc thì phòng nhân sự nói tôi không làm đúng quy định, phải viết Đơn xin nghỉ phép, được giám đốc kí sau đó mới được nghỉ. Vì thế, trừ lương những ngày tôi nghỉ. Xin cho hỏi, có quy định nào bắt buộc xin nghỉ phải làm Đơn bằng giấy hay không? Cảm ơn luật sư (Thu Hà – Bắc Ninh).

Điều 115 quy định nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương cũng chỉ yêu cầu chung chung như sau: