Mẫu Đơn Xin Làm Trang Trại Chăn Nuôi Động Vật Hoang Dã, Mẫu Đơn Xin Xây Dựng Trang Trại

*

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh trang trại

Hiện nay, loại hình kinh tế trang trại ngày càng phổ biến và được mở rộng. Để thành lập một trang trại, ngoài các bước cơ bản cần thiết như: tìm hiểu nhu cầu của thị trường, huy động nguồn vốn, xác định mô hình kinh doanh,… Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn chưa thông thoáng; thủ tục còn rườm rà, khó khăn. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn các vấn đề liên quan đến “Thủ tục xin giấy phép kinh doanh trang trại” theo quy định của pháp luật.

Đang xem: Mẫu đơn xin làm trang trại chăn nuôi

Nội dung bài viết:

1. Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh trang trại

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long và 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.”

READ:  Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Gốc Xe Máy, Hướng Dẫn Cách Rút Hồ Sơ Gốc Xe Máy Quy Định 2020

2. Điều kiện chăn nuôi trang trại

Về vị trí xây dựng trang trại, chủ sở hữu cần lựa chọn vị trí phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng nơi mà mình muốn xây dựng trang trại.Trang trại cần đảm bảo lượng nước cung cấp và dự trữ cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải cũng như các hoạt động khácXây dựng các biện pháp, phương án nhằm bảo vệ môi trường như phương án xử lsy chất thải chăn nuôi, phương pháo cải thiện môi trường như trồng cây xanh,…Xây dựng hệ thống chuồng trại, trang thiết bị phù hợp.Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi

3. Chuẩn bị hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.”

4. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh trang trại

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất.Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất. Trường hợp cấp đổi, chủ trang trại nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.Bước 2: Xử lý hồ sơ:Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

READ:  Top 9999+ Mẫu Trần Gỗ Phòng Khách Đơn Giản, Các Mẫu Trần Gỗ Tự Nhiên Đẹp Nhất 2021

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn trả lời: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời hạn 3 ngày làm việc nếu đáp ứng đủ điều kiện.Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Lưu ý: Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Cơ quan có thểm quyền

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

READ:  Tải Phần Mềm Mẫu Đơn Xác Nhận Tai Nạn Giao Thông, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bị Tai Nạn

Xem thêm: Cách Tính Tổng Dãy Số Bằng Máy Tính Casio

6. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến.

7. Mẫu đơn xin thành lập trang trại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………………………

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):…………………………

Năm sinh…………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………………….ngày cấp…../…./…….Nơi cấp:………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)………………………………

Ngày cấp……………/……/……Ngày hết hạn……./……/……… Nơi cấp………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

Địa điểm trang trại:…………………………………………………………..……….Lĩnh vực sản xuất của trang trại:……………………………………..……………….Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):……….…………..

Trong đó:+) Diện tích đất lâm nghiệp:…………………………………….……………..

+) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:……………………………….……………

Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

STT Tên sản phẩm Số lượng hàng hóa Giá bán sản phẩm Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm
Đơn vị tính Số lượng
1
2
Tổng cộng

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

………., ngày …. tháng …. năm …….

Xem thêm: Lâm Chí Dĩnh – Ảnh Năm 20 Tuổi

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ(về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)
………., ngày …. tháng …. năm …….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn