Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh, Please Wait

Pháp luật không có quy định về vấn đề làm lại giấy khai sinh bản gốc, do đó tùy theo từng trường hợp người bị mất giấy khai sinh có thể xin cấp trích lục giấy khai sinh hoặc đăng ký lại khai sinh

Giấy khai sinh là một giấy tờ quan trọng đối với mỗi người, được cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Đang xem: Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh

Trên thực tế khi thực hiện một số thủ tục hành chính đều yêu cầu cá nhân phải có giấy khai sinh để đối chiếu. Do đó nếu mất giấy khai sinh bản gốc thì cá nhân cần phải làm lại giấy khai sinh. Vậy thủ tục xin làm lại giấy khai sinh như thế thế nào?

Trường hợp nào làm lại giấy khai sinh?

Hiện nay pháp luật không có quy định về vấn đề làm lại giấy khai sinh bản gốc, do đó tùy theo từng trường hợp người bị mất giấy khai sinh có thể xin cấp trích lục giấy khai sinh hoặc đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp 1: Trường hợp bị mất giấy khai sinh nhưng vẫn còn thông tin trong sổ hộ tịch

Trong trường hợp này người bị mất bản chính giấy khai sinh cần làm thủ tục xin cấp trích lục đăng ký khai sinh. Hồ sơ xin cấp trích lục gồm:

– Tờ khai cấp bản trích lục hộ tịch;

– Xuất trình một trong các giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay giấy tờ khác có dán ảnh và có thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng.

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp trích lục tại cơ quan nơi trước đây đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Khi nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp trích lục giấy khai sinh có đầy đủ các thông tin như nội dung ghi trong sổ gốc.

Trường hợp 2: Trường hợp cá nhân mất giấy đăng ký khai sinh bản gốc và thông tin về giấy khai sinh đó không còn lưu trong sổ hộ tịch

Cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại nơi cư trú hoặc nơi trước đây đã đăng ký khai sinh. Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký trước đây thì công chức hộ tịch sẽ báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nơi trước đây đã đăng ký khai sinh để kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

*

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu quy định. Trong tờ khai cần có cam đoan về việc đã được đăng ký khai sinh nhưng không có lưu giữ được bản chính giấy khai sinh.

– Nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài những giấy tờ trên thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đó đang quản lý.

Từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ công chức hộ tịch sẽ kiểm tra và xác minh hồ sơ trong thời gian là 05 ngày làm việc. Sau khi xem xét nếu việc đăng ký khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức hộ tịch sẽ thực hiện đăng ký lại khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch.

Mẫu đơn xin cấp (làm) lại giấy khai sinh bị mất

Muốn xin cấp lại giấy khai sinh thì cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và có đơn xin cấp lại giấy khai sinh. Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh theo quy định tại thông tư 04/2020/TT-BTP. Mẫu đơn gồm các nội dung sau:

– Phần quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên: Tờ khai đăng ký lại khai sinh;

– Phần kính gửi. Trong phần này cần ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh (Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

– Tiếp đó là họ và tên, thông tin giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký lại khai sinh; nơi cư trú;

– Quan hệ với người được khai sinh (Có thể là cha, mẹ, ông, bà);

– Thông tin về người cần đăng ký lại khai sinh như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch;

– Thông tin về họ và tên cha, mẹ, quốc tịch, dân tộc, quê quán cha mẹ của người đăng ký lại khai sinh;

– Lý do mà đăng ký lại

– Cuối cùng là phần cam đoan về các nội dung thông tin đã khai và người yêu cầu ký tên.

Như vậy cá nhân thực hiện thủ tục xin làm lại giấy khai sinh cần điền đầy đủ các nội dung thông tin tờ khai theo các nội dung như trên. Quý vị cũng có thể tham khảo mẫu cụ thể dưới đây cung cấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) …………………………………..

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) …………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: …………………………………….

Xem thêm: Top 4 App, Phần Mềm Đo Diện Tích Đất Bằng Điện Thoại, 404 Not Found

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (4) ……………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………. Quốc tịch: ………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………..………………..

Dân tộc: ………………………………. Quốc tịch: ……………………….Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………..……………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………….Quốc tịch: ………………………..Năm sinh ………….…..

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………………………….. ngày ……….. tháng ………. năm ……….

Theo Giấy khai sinh số: (6) ………………………………………Quyển số (6): ………………………..

Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………. , ngày …… tháng …… năm ……

Người khai(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Xem thêm: Hình Học 10 Bài 1: Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Chuẩn Nhất

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)