Mẫu Đơn Xin Bồi Thường Thiệt Hại, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Mới Nhất

Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại dùng để làm gì?

Khi người thi hành công vụ gây ra thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án cho người bị thiệt hại thì người bị thiệt hại có thể yêu cầu được bồi thường.

Đang xem: Mẫu đơn xin bồi thường thiệt hại

Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 giải thích người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định về cán bộ, công chức vào một vị trí trong cơ quan nhà nước.

Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người bị thiệt hại có thể là cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Khi người bị thiệt hại muốn được bồi thường thì phải làm hồ sơ gửi cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Khi đó, người này phải làm văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đó, nêu rõ các nội dung sau:

READ:  Mẫu Đơn Chia Tài Sản Cho Con, Mẫu Văn Bản Phân Chia Di Sản Thừa Kế

– Họ tên, giấy tờ chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân quả của hành vi và hậu quả gây thiệt hại

– Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường thiệt hại…

Mẫu Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại mới nhất (Ảnh minh họa)

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người yêu cầu bồi thường: (2) ……………………………………………………….

Giấy tờ chứng minh nhân thân: (3) ………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có):…………………………………………………………………………..

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

Là: (5) ………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ: (6) (nếu có)

-……………………………………………………………………………………………………………….

– Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ gây thiệt hại:……………………..

– Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ:……………………………………………………………………………….

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các nội dung sau:

I. THIỆT HẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (7)

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường như sau: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………

READ:  Mẫu Đơn Đề Xuất Tăng Lương, Top 3 Mẫu Đơn Xin Tăng Lương Hay

3.Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: …..……………………………………………………………………………………

4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: …………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Diện Tích Đất Nông Nghiệp Chuẩn Nhất Bạn Nên Biết

5. Thiệt hại về tinh thần (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: …………….

6. Các chi phí khác được bồi thường (nếu có), cách tính, mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền yêu cầu bồi thường: ……………………………………………(đồng)

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………)

II. ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG (nếu có)

1. Kinh phí đề nghị tạm ứng

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tôi đề nghị được tạm ứng kinh phí bồi thường đối với các khoản sau:

1.1. Thiệt hại về tinh thần

Số tiền đề nghị tạm ứng là:…………………………………………………………..đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………. )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):……………………………………………………………

1.2. Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh: (8)…………….

Số tiền đề nghị tạm ứng là:………………………………………………………….đồng.

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có):…………………………………………………………….

1.3. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng: …..…………………………………….đồng.

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………… )

2. Thông tin người nhận tạm ứng kinh phí bồi thường:

– Họ và tên: (9) ……………………………………………………………………………………….

– Giấy tờ chứng minh nhân thân: (10)……………………………………………………………..

– Phương thức nhận tạm ứng kinh phí bồi thường (12) ……………………………………..

READ:  Tải Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Địa Điểm Kinh Doanh, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Địa Chỉ

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (nếu có) (13) ………….

2. Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có) (14) ……………………………………………………..

3. Khôi phục quyền và các lợi ích hợp pháp khác (nếu có)………………………………………………….

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi (15)……… theo quy định của pháp luật.

…(16)….. ngày … tháng … năm ……

Người yêu cầu bồi thường (17)

DANH MỤC GIẤY TỜ, TÀI LIỆU GỬI KÈM (nếu có): (18) …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Chèn Hình Nền Slide Powerpoint Đẹp Nhất 2021, +200 Hình Nền Powerpoint Thuyết Trình Đẹp

Hướng dẫn cách điền Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại

(1) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn