Khi Nào / Cách Thức Điền Mẫu Đơn Khiếu Nại / Mẫu Chấp Thuận/Tiết Lộ Thông

Global Vietnam Lawyers>Kiến Thức Pháp Luật >Mẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau

*
*
*

Những lưu ý khi điền nội dung mẫu đơn xin khiếu nại

1. Người khiếu nại.

Đang xem: Mẫu đơn khiếu nại

Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

2. Đối tượng bị khiếu nại.

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

3. Nội dung khiếu nại.

Xem thêm: Rm Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Rm Có Nghĩa Là Gì

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

5. Những yêu cầu của người khiếu nại.

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

6. Cam kết của người khiếu nại.

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Sự Việc Và Hướng Dẫn Soạn Thảo Chi Tiết Nhất, Mẫu Biên Bản Vụ Việc

Tóm lại vấn đề “Mẫu đơn khiếu nại dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau”

Trên đây là mẫu đơn khiếu nại hành chính được sử dụng nhiều nhất, bạn có thể sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau bao gồm khiếu nại các vi phạm hành chính, khiếu nại về quyền sử dụng đất đai,…. Bao gồm những nội dung bạn cần lưu ý khi soạn mẫu văn bản này. Hi vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin cần thiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn
READ:  Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu Đồng 1 Tháng, Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu/ Tháng