Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Khiếu Nại Đền Bù Đất Đai Có Hướng Dẫn Viết Đơn

Khiếu nại đền bù đất đai là một thủ tục của người dân với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét mức giá và giá trị bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất sau khi có quyết định thu hồi, quyết định bồi thường quyền sử dụng đất. Sau đây, Văn phòng luật DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn chỉnh một mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai như sau để người dân có thể kiến nghị, khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

Đang xem: Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

*

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai mới nhất

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân quận/huyện/thị xã ……………..

Tên tôi là: ………………………………. Sinh: ………………………………

Số CMND/CCCD: ………………….. do CA ……………………… cấp ngày …. tháng … năm ……

Địa chỉ đăng ký thường trú: ………………………………………………….

Xem thêm: Trường Khoa Học Tự Nhiên – Trung Tâm Tin Học Đh Khoa Học Tự Nhiên

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………

Tôi làm đơn này, xin kính trình bày với Quý cơ quan nội dung vụ việc như sau: (trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết cho tôi theo trình tự, thủ tục của pháp luật để tôi và gia đình có thể ổn định cuộc sống.

READ:  Tải Mẫu Đơn Xin Kết Hôn Trong Ngành Công An Và Tư Vấn Về Thủ Tục

Xem thêm: Top 55+ Hình Ảnh Vẽ Tranh Phong Cảnh Bằng Bút Chì Đơn Giản Mà Đẹp

Tôi xin cam đoan những nội dung tôi trình bày là đúng sự thật, nếu sai thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: Người làm đơn

– Như trên (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 ———–

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật DFC về nội dung mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai mới nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi có liên quan nào cần giải đáp thì vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí – 19006512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn