Điều Kiện, Thủ Tục Và Mẫu Đơn Đề Nghị Di Dời Dây Điện, Đường Dây Điện

1. Đơn đề nghị nâng cấp đường dây điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN

Kính gửi:Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

Đang xem: Mẫu đơn đề nghị di dời dây điện

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Đại diện cho:…………………….

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Sau 1 thời gian rất dài sử dụng điện được cung cấp bởi quý công ty, đường dây điện đang được sử dụng để truyền tải điện ở …… đang có dấu hiệu xuống cấp. Thực tế bằng cảm quan quan sát, tôi có thể thấy đường dây điện bị quăn, nhăn và đã có một vài lần có người đi qua bị giật. Như vậy, nếu để tình trạng này tiếp tục có thể gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Theo như quy định của Luật Điện lực và nghị định 14/2014/NĐ-CP, được thay mặt cho tập thể người dân xung quanh ………… , chúng tôi thấy rằng có quyền yêu cầu phía quý công ty thực hiện thay mới đường dây để đảm bảo an toàn về điện cho khách hàng cũng như người dân xung quanh. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, tiến hành việc thay mới đường dây điện tại nơi chúng tôi đã đề cập ở trên càng sớm càng tốt để không gây ảnh hưởng đến tính mạng cũng như uy tín của quý công ty.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị thay mới đường dây điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực. Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đề nghị di dời đường điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI DỜI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN

Kính gửi:Công ty điện lực……………………………….. Chi nhánh: ……………..

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Trong thời gian sắp tới, do căn nhà của gia đình tôi đang trong tình trạng rất xấu, nguy hiểm cho gia đình tôi khi ở trong đó, tôi cũng đã bàn bạc với gia đình thông nhất sẽ xây dựng lại ngôi nhà mới. Với bản thiết kế ngôi nhà trong tương lai và so sánh với thực tế, chúng tôi thấy rằng đường dây điện hiện tại đang đi qua giữa khu vực dự kiến xây nhà. Như vậy, nếu nhà được xây, đường dây điện sẽ vướng, ảnh hưởng đến ngôi nhà.

Theo như quy định của Luật Điện lực và nghị định 14/2014/NĐ-CP, thấy rằng gia đình chúng tôi có quyền được yêu cầu công ty đảm bảo an toàn về hệ thống điện và là một khách hàng của quý công ty, quý công ty có thẩm quyền có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, di dời đường dây điện đi qua nhà tôi, thiết lập một đường đi mới cho dây điện để không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên có liên quan.

Kính mong quý công ty xem xét, chấp thuận.

READ:  Mẫu Hóa Đơn Của Vietnam Airline S, Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi gửi kèm theo đơn này là: Giấy đề nghị di dời đường dây điện; Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực, Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao có chứng thực. Mỗi loại giấy tờ trên đều có số lượng 1 bản.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Quy định về trồng cột điện trước nhà dân

Căn cứ pháp luật: Nghị định 14/2014/NĐ-CP, Luật Điện 2004 được sửa đổi năm 2012, Luật Xây dựng 2014.

Theo như Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định tại Điều 9, thẩm quyền cho phép của cơ quan có thẩm quyền khi dự án công trình lưới điện được thông qua và trình tự khi được chôn cột điện đó là chủ đầu tư phải thông báo cho UBND tại địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi biết trước 15 ngày.

Tại Điều 13 Nghị định này, điều kiện tồn tại nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện không có điện áp đến 220kV thì phải đáp ứng đủ điều kiện trong Điều 13 này.

Tại Điều 16 cũng nghị định này, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cũng phải sử dụng các biển báo phù hợp để cảnh báo.

Đối với Luật Điện lực, vì là trồng cột điện nên phải sử dụng diện tích đất nhất định, tại Điều 12 có quy định, chủ đầu tư phải lập dự án, xác định rõ diện tích đất cần sử dụng và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi dự án đầu tư điện lực đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản; bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực.

Trong Luật Điện lực còn quy định, tại Điều 46 quy định về quyền của người sử dụng điện, người dân có quyền yêu cầu đơn vị truyền tải điện kiểm tra đánh gia độ an toàn của cột điện liên quan, đảm bảo an toàn cho nhà dân của cột điện và công trình liên quan.

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Việc Dành Cho Bác Sĩ Đa Khoa, Đơn Xin Việc Viết Tay Bác Sĩ Đa Khoa

Quy định tại Điều 58 của Luật này, lưới điện hạ áp sẽ chỉ được lắp đặt nếu thiết kế được duyệt.

Ngoài ra khi tiến hành chôn cột điện, phải chấp hành theo quy định của luật xây dựng về an toàn xây dựng và các vấn đề liên quan.

Tổng kết lại, với quy định của pháp luật hiện hành, nếu cột điện được chôn trước cửa nhà thì chủ đầu tư phải có được sự xác nhận của những người dân sinh sống xung quanh và có được sự đồng ý của UBND nơi đó, ngoài ra còn phải phù hợp với quy hoạch về sử dụng điện.

Nhận xét: Quyết định 34/2006/QĐ-BCN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN bị bác bỏ và sau đó là các văn bản chỉ nói về an toàn lưới điện cao áp, việc này là thiếu quy định rõ ràng về đảm bảo an toàn điện của nông thôn hay nơi sử dụng điện khác khi dùng điện hạ áp. 

4. Luật điều chỉnh việc chôn cột điện: Luật xây dựng 2014

Lý giải cho việc này đó là sau khi đảm bảo được các yêu cầu về an toàn điện cũng như quy định của Luật Điện lực, việc chôn cột điện hoàn toàn được điều chỉnh bởi Luật xây dựng với những vấn đề như thiết kế, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, ….

5. Cột điện cách nhà dân bao nhiêu:

Trong các văn bản pháp luật không quy định cụ thể về khoảng cách cần thiết cho cột điện thông thường cách nhà dân bao nhiêu, chỉ cần đảm bảo an toàn, không xâm phạm đến quyền của người dân.

READ:  Cách Viết Mẫu Đơn Trình Báo Bị Đánh, MẫU đơN Trã¬Nh Bã Y

Đối với cột điện cao áp, cần đảm bảo được yêu cầu an toàn quy định trong nghị định 14/2014/NĐ-CP, về điều kiện nhà ở trong hành lang an toàn điện ở Điều 13.

6. Khoảng cách giữa 2 cột điện là bao nhiêu

Pháp luật không quy định rõ khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu. Như vậy việc người lắp đặt cũng như chủ đầu tư sẽ được chủ động trong việc lựa chọn khoảng cách giữa hai cột để tiết kiệm chi phí, phù hợp với địa hình chôn cột cũng như đảm bảo sự an toàn của dây diện được quy định về độ võng trong nghị định 14/2014/NĐ-CP.

Bình luận: Xét thấy rằng quy định pháp luật chưa có quy định cụ thể, thiếu về đảm bảo an toàn điện về điện hạ áp cũng như quy định pháp luật đã lâu, sửa đổi như này chưa phù hợp với xu hướng phát triển tư nhân hóa. Việc quy định còn nới lỏng này một phần là để tạo điều kiện cho những công ty điện được chủ động trong lắp đặt và cung cấp dịch vụ.

LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

Bạn đang thắc mắc và băn khoăn khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. Hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được giải quyết hay từ chối. Mọi vấn đề đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng quy định hoặc trình bày không rõ ràng, không có căn cứ pháp luật.

Với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được hỗ trợ ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi Hotline 1900.0191 để gặp Luật sư giải đáp.

Trong một số trường hợp, nếu bạn muốn yêu cầu Luật sư trực tiếp viết toàn bộ lá đơn cho bạn, yêu cầu này Trọn gói chỉ 500.000đ. Với toàn bộ các công việc, thời gian tiết kiệm được, hãy để chúng tôi thực hiện công việc của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ký, gửi đơn, nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lên lộ trình thời gian, hồ sơ với các thủ tục có liên quan. Mọi thứ bạn cần làm đó chỉ là liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn xác lập dịch vụ.

Các biểu mẫu đơn văn bản hành chính thông dụng mới nhất

Các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo quy định bao gồm: Đơn kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề nghị và các Đơn theo mẫu được ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính cụ thể.

Những biểu mẫu đơn này được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm và không cố định. Việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị từ chối vì đơn không đúng thể thức yêu cầu.

Mẫu đơn tố cáo Mẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nại Mẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡ Mẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị xác minh Mẫu đơn xin miễn giảm
Mẫu đơn kiến nghị, khuyến nghị Mẫu đơn đăng ký
Mẫu đơn phản ánh Mẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhận Mẫu đơn làm rõ
Mẫu đơn xin phê duyệt Mẫu đơn xin can thiệp
Mẫu đơn khởi kiện Mẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn hòa giải Mẫu đơn bồi thường, gia hạn
Mẫu đơn đất đai, địa chính, đo đạc Mẫu đơn xin hỗ trợ
Mẫu đơn đề xuất Mẫu đơn nặc danh, giấu tên
Mẫu đơn thành lập Mẫu đơn kiểm tra, giám sát
Mẫu đơn của tập thể, đoàn thể, tổ chức Mẫu đơn cầu cứu, kêu cứu

Các mẫu văn bản thông thường

Các mẫu văn bản thông thường là những mẫu đơn không được quy định bắt buộc về hình thức, người có yêu cầu, ý kiến chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

READ:  Ý Nghĩa Phong Thủy Tranh Hoa Mẫu Đơn Chữ Thập Hoa Mẫu Đơn, Ý Nghĩa Phong Thủy Tranh Hoa Mẫu Đơn

Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính đa dạng và không có mẫu thống nhất của nó. Người làm đơn không có căn cứ để xác định thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không cần thiết đưa vào trong đơn. Vì thế việc viết một văn bản đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng.

Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Xem thêm: Bé Tô Màu Cho Bé Ngộ Nghĩnh Nhất Để Phát Huy Tính Sáng Tạo, 99+ Hình Đẹp Cho Bé Tập Tô Màu

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiên Đơn xin xác nhận ở nhờ Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp
Đơn khiếu nại tiền điện Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy Đơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công tình Đơn yêu cầu sửa chữa căn hộ Đơn yêu cầu hoàn thiện đấu nối ống nước
Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạm Đơn xin xác nhận không có lương hưu Đơn yêu cầu lắp trả lại mặt bằng vỉa hè
Đơn xin phép sửa chữa đường nước Đơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạn Đơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên
Đơn xin cải tạo đất trồng Đơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt Đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh
Đơn đề nghị tăng lương Đơn xin tăng lương Đơn đề nghị xét hộ khó khăn
Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinh Đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản
Đơn xin giảm tiền sử dụng đất Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Đơn trình báo tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đơn xin miễn giảm thuế môn bài Đơn đề xuất mua thiết bị Đơn xin không thi
Đơn xin nhập học Đơn khởi kiện kinh doanh thương mại Đơn xin cấp dấu công đoàn
Đơn xin cấp khai sinh cho chó con Đơn xin khai thác cát tại sông Đơn xin cấp lại dấu công ty
Đơn xin cấp phép dạy thêm Đơn xin mua cổ phần, cổ phiếu Đơn xin sao chụp tài liệu
Đơn tố cáo chồng ngoại tình Đơn xin đổi số nhà Đơn xin thành lập câu lạc bộ cầu lông
Đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử Đơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngày Đơn phản ánh nặc danh
Đơn xin mua biên lai Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch
Đơn xin mua đất dẻo Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Đơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Đơn xin cấp giấy chứng tử Đơn xin mua bảo hiểm y tế
Đơn xin miễn thuế kinh doanh Đơn xin xác nhận thời gian học tập Đơn đề xuất chỉ định thầu
Đơn trình bày ý kiến của bị đơn Đơn xin gia hạn tiến độ thi công Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN với giá chỉ 500 ngàn đồng

Với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn