Đơn Đề Nghị Cấp Lại Sổ Bảo Hiểm Xã Hội: Mẫu Đơn Đề Nghị Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đang xem: Mẫu đơn đề nghị chốt sổ bảo hiểm

Người lao động sau khi nghỉ việc có quyền yêu cầu Công ty chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cần phải được gửi Công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội đến cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội. Chúng tôi thông qua bài viết này sẽ gửi đến Quý bạn đọc Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Contents

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là thủ tục thực hiện sau khi người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tại một đơn vị nào đó. Theo đó, đơn vị quản lý bảo hiểm xã hội ghi nhận toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trách nhiệm gửi Công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội

Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động”.

Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Từ các quy định của pháp luật, có thể thấy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cần nhanh chóng thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động sau khi hợp đồng lao động chấm dứt. Công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội cần được Công ty gửi đến đơn vị quản lý bảo hiểm xã hội để được giải quyết thủ tục trên.

READ:  Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Của Bhxh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất 2021

*

Chế tài đối với trường hợp Công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội

Nếu Công ty không thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị phạt theo các mức dưới đây: từ 01 – 02 triệu đồng với vi phạm từ 01 – 10 người lao động; từ 02 – 05 triệu đồng với vi phạm từ 11 – 50 người lao động; từ 05 – 10 triệu đồng với vi phạm từ 51 – 100 người lao động; từ 10 – 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 – 300 người lao động; từ 15 – 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên (căn cứ theo khoản 1, điều 11 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động).

Xem thêm: 1J Bằng Bao Nhiêu Mj Sang J (Milijun Sang Jun), Chuyển Đổi Năng Lượng, Mj

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, trong đó có mẫu đơn D01b-TS “Văn bản đề nghị” ban hành là mẫu để viết công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội. Cụ thể, Luật Hoàng Phi giới thiệu đến Quý bạn đọc mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội như sau:

READ:  Tải Mẫu Thực Đơn - Hình Ảnh Thực Đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số:<—>/CV – <Địa chỉ trụ sở chính cấp tỉnh>, ngày <—> tháng <—> năm <—>

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội <Quận/Huyện/Thị xã quản lý bảo hiểm xã hội của Công ty>

– Tên đơn vị: <Tên Công ty có nhu cầu chốt sổ bảo hiểm xã hội cho Người lao động>

– Mã số quản lý: <Mã số bảo hiểm của Công ty> (mã sử dụng để đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của công ty)

Tháng <—>, năm <—>, nhân sự làm việc cho <Tên Công ty> có sự thay đổi. và (một số) Người lao động tiến hành thanh lý Hợp đồng lao động, cụ thể:

1/ Thanh lý Hợp đồng lao động với Ông/Bà Nguyễn A

2/ Thanh lý Hợp đồng lao động với Ông/Bà Nguyễn B….

Để hoàn tất các trách nhiệm của Công ty theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Công ty gửi công văn này đến Bảo hiểm xã hội đề nghị chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân có tên trên.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

(i) Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động số <—> giữa Công ty <—> và Ông/Bà Nguyễn A; (ii) Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động số <—> giữa Công ty <—> và Ông/Bà Nguyễn B; (iii) Bản photo giấy tờ pháp lý của Ông/Bà Nguyễn A; (iv) Bản photo giấy tờ pháp lý của Ông/Bà Nguyễn B

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp Công ty và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội còn thể soạn theo các mẫu khác với những lý do khác nhau. Người soạn mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm có thể linh hoạt trong từng trường hợp soạn thảo văn bản cho hợp lý.

Xem thêm: Download Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương, Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Năm 2021 Chính Xác

Mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm xã hội là văn bản quan trọng để có thể hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng liên quan. Mẫu công văn càng chi tiết, rõ ràng, đủ thông tin các bên liên quan thì thủ tục chốt sổ bảo hiểm sẽ được thực hiện đúng tiến độ, tránh trường hợp cơ quan bảo hiểm yêu cầu phải bổ sung nội dung. Nội dung mẫu công văn chốt sổ bảo hiểm ở trên mang tính chất tham khảo. Đối với từng trường hợp yêu cầu chốt sổ bảo hiểm xã hội cụ thể, Quý bạn đọc có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể và chi tiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn