Cập Nhật Mẫu Biên Bản Bàn Giao Vật Tư, Công Cụ, Dụng Cụ, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Cụ

Mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích kiểm tra vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị có đúng tiêu chuẩn theo quy định trước khi tiến hành thi công xây dựng hay không. Để quý độc giả có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin tư vấn liên quan dưới bài viết sau.

Contents

Hướng dẫn viết mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm

*

Mẫu biên bản bàn giao vật liệu thí nghiệm

Căn cứ theo Điểm g, Khoản 1 Điều 2 Thông tư09/2016/TT-BDX, nội dung công việc của hợp đồng thi công bao gồm việc thí nghiệmkiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. Căn cứ theo Điểm b,Khoản 1, Điều 3 Thông tư 09/2016/TT-BDX, bên nhận thầu phải cung cấp cho bên giaothầu các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kếtquả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quyđịnh.

Đang xem: Mẫu biên bản bàn giao vật tư

Biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm cần lưu ýcác nội dung sau:

Ghi đầy đủ họ tên, chức vụ của những ngườitham gia thí nghiệm;Các vật liệu mẫu phải được liệt kê với cácthông số: Tên vật liệu, kí hiệu mẫu, kích thước, số lượng,..;Yêu cầu phải có sự xác nhận và phê duyệt của các bên liên quan

Quy định về nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công

*

Phiên họp nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

Khi sản phẩm của hợp đồng thi công được lấy mẫu và thí nghiệm hợp chuẩn theoquy định thì bên giao thầu tiến hành nghiệm thu các sản phẩm của hợp đồng.Căncứ theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2016/TT-BDX quy định về nghiệm thu sản phẩmcác công việc hoàn thành như sau:

Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế(kể cả phần sửa đổi, bổ sung được bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật;các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao vàcác quy định khác có liên quan.Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu,bàn giao gồm: đại diện bên giao thầu, đại diện bên nhận thầu, đại diện nhà tư vấn(nếu có).

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành được các bên thốngnhất trên cơ sở quy định của nhà nước.Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cầnnghiệm thu và các quy định khác có liên quan.

Xem thêm: Nhìn Lại Những “Người Tình Màn Ảnh” Của Park Min Young, Fan Đã Cày Hết Chưa?

Biên bản nghiệm thu công trình

*

Biên bản nghiệm thu công trình

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lậpcho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của mộthạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung:

Tên công việc được nghiệm thu;Thời gian và địa điểm nghiệm thu;Thành phần ký biên bản nghiệm thu;Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay khôngchấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửachữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người kýbiên bản nghiệm thu;Phụ lục kèm theo (nếu có).

Căn cứ theo Điều 9 Thông t 26/2016/TT-BXD, biên bảnnghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng bao gồm các nộidung:

Tên hạng mục công trình, công trình xây dựngđược nghiệm thu;Thời gian và địa điểm nghiệm thu;Thành phần ký biên bản nghiệm thu;Đánh giá về chất lượng của hạng mục côngtrình, công trình xây dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuậtvà các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;Đánh giá về việc thực hiện các yêu cầu củacơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quanchuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan;Kết luận nghiệm thu (chấp thuận hay khôngchấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; yêucầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có);Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấupháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;Phụ lục kèm theo (nếu có).

Xem thêm: Khai Giảng Khóa Học Autocad Cơ Bản, Và Nâng Cao Tại Tphcm Mới Nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu biên bản bàn giao vật liệu mẫu thí nghiệm. Quý độc giả có thắc mắc trong quá trình soạn thảo biên bản bàn giao và biên bản nghiệm thu, vui lòng liên hệ hotline để được luật sự giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn./.