Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ Tài Liệu, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn….. việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ. Mời bạn đọc tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài liệu dưới đây.Mẫu biên bản bàn giao công việcMẫu biên bản giao nhận tài liệuBiên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu mới nhất

1. Biên bản bàn giao là gì?2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 13. Mẫu biên bản bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu số 24. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 35. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

1. Biên bản bàn giao là gì?

Trong cuộc sống và công việc khi bàn giao lại cho người khác một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa,… hiện mình đang nắm giữ cần có một biên bản bàn giao rõ ràng. Biên bản bàn giao sẽ ghi lại cụ thể những thông tin như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì,… Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

Đang xem: Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(bên giao) và….(bên nhận)Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài liệu giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thư ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau:Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:

Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý.Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm nay ngày…./…./….., tại Công tyChúng tôi gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TTNội dungNgười nhận bàn giaoKết luận12

2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TTNội dungNgười nhận bàn giaoKết luận12

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phậnNgười nhận bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY……….

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Đi Du Lịch Nước Ngoài, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch

Số: …/…….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————o0o———– ……, ngày …… tháng …… năm 20……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………….Bên Nhận:Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….Công ty:………………………………………………………………………………………………………..Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Đồng Chí Hoàng Quốc Việt Được Bác Hồ Đặt Tên, Google Maps

Chi tiết tài liệu bàn giao:

Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(bên giao) và….(bên nhận)Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thư ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau:Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:

Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý.Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO Thư ký cuộc họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

*

Biên bản bàn giao tài sản Mẫu biên bản giao nhận tài sản mới nhất Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội của người lao động