Mạch điện xoay chiều ba pha | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha.

1.1.1. Nguồn điện ba pha.

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha.

a. Cấu tạo máy phát điện ba pha:

 • Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, có cùng số vòng dây đặt lệch 1200  trong không gian.

  • Dây quấn pha A ký hiệu là AX.

  • Dây quấn pha B ký hiệu là BY.

  • Dây quấn pha C ký hiệu là CZ.

  •                X, Y, Z: Điểm cuối pha.

  •                A, B, C: Điểm đầu pha.

 • Roto: Nam châm điện.

b. Nguyên lí làm việc:

        

1.1.2. Tải ba pha.

Mạch điện ba pha không liên hệ 

1.2. Cách nối nguồn điện và tải ba pha.

1.2.1. Cách nối nguồn điện ba pha.

 • Nối tam giác

 • Nối hình sao

1.2.2. Cách nối tải ba pha.

–Sơ đồ SGK hình 23.6–

1.3. Sơ đồ mạch điện ba pha.

1.3.1. Sơ đồ mạch điện ba pha.

a. Khái niệm:

 • Dây pha:  Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

 • Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải 

 • Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

 • Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

 • Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha. (Id)

 • Dòng điện pha: Dòng điện trong mỗi pha. (Ip)

 • Dòng điện trung tính: (Io)

READ:  Phân tích bài thơ Tràng giang của nhà thơ Huy Cận | Doanhnhan.edu.vn

b. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn và tải nối hình sao.

c. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

Sơ đồ mạch điện ba pha có dây trung tính.

d. Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác.

1.3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha.

Xét với tải ba pha đối xứng:

a. Khi nối hình sao:

({I_d} = {I_p},{U_d} = sqrt 3 {U_p})        

b. Khi nối hình tam giác:

({I_d} = sqrt 3 {I_p},{U_d} = {U_p})       

 

1.4. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây.

 • Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.

 • Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập