Maẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến, Chính Xác Nhất 2021, Mẫu Biên Bản Làm Việc Phổ Biến Và Mới Nhất 2021

Mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng mới nhất năm 2021. Tải về mẫu biên bản làm việc mới nhất, hướng dẫn lập biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng chuẩn 2020.

Đang xem: Maẫu biên bản làm việc

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu trong cuộc họp, làm việc giữa hai bên đối tác hay khách hàng của công ty. Biên bản làm việc ghi lại thời gian, địa điểm và những nội dung được đề cập đến trong buổi làm việc giữa các bên.

*
*

Luật sư tư vấn soạn thảo mẫu biên bản làm việc giữa hai bên với khách hàng, đối tác: 1900.6568

Sau đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp mẫu biên bản làm việc với khách hàng, mẫu biên bản làm việc hai bên và cách lập biên bản làm việc chuẩn.

Biên bản làm việc với khách hàng

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản làm việc với khách hàng: Tải về biên bản làm việc với khách hàng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản làm việc với khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Số: ……./BB-LAMVIEC

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc………..giờ………phút; ngày………….tháng………….năm……………………….

Tại……… Chúng tôi gồm:

1/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

2/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

Đã làm việc với:

1/Ông (bà):………….Năm sinh…………Quốc tịch…..

Nghề nghiệp……

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…….Ngày cấp………Nơi cấp……

2/ Ông (bà):………..Năm sinh………..Quốc tịch……

Nghề nghiệp…….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:……….Ngày cấp……..Nơi cấp……

Nội dung làm việc:

….

Biên bản kết thúc vào…….giờ….. phút; ngày………tháng……….năm……

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm……….tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho……….. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)

…….

Xem thêm: Son Ye Jin, Tin Tức Mới Nhất 3 Phim Hàn Lẽ Ra Kết Thúc Bi Thảm: “Mặt Chó” Reply 1988, Nữ Phụ Hậu Duệ Mặt Trời Đáng Lý Đã “Bay Màu”

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản làm việc giữa hai bên

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản làm việc giữa hai bên: Tải về biên bản làm việc giữa hai bên

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

 BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……/2010/BBLV)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Chúng tôi gồm:

Đại diện : …

Mã số thuế : …

Hoặc: : …

BÊN B:

Đại diện: ……

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A BÊN B

Cách làm việc biên bản chuẩn

a) Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…..)

– Nội dung (sự kiện thực tế diễn ra)

 – Phần kết thúc (ghi rõ thời gian và lý do)

– Thủ tục ký xác nhận.

Xem thêm: Những Quy Định Về Con Dấu Tên Riêng, Chức Danh Cần Biết, Con Dấu Công Ty

b)Yêu cầu của biên bản:

– Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể;

– Ghi chép trung thực, đầy đủ, khách quan, không ghi theo ý kiến chủ quan;

– Nội dung biên bản có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn nhưng phải xúc tích.

Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

– Tư vấn pháp luật qua tổng đài 1900.6568  trực tuyến miễn phí;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng;

– Soạn thảo mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu biên bản làm việc giữa hai bên, với khách hàng;