Lý Lịch Cá Nhân – Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch File Word Chuẩn 2021

Mẫu lý lịch cá nhân là mẫu bản lý lích được lập ra để khai lý lịch cá nhân. Mẫu lý lịch nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, thông tin gia đình… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lý lịch cá nhân tại đây.Mẫu yêu cầu tra cứuMẫu trích lục tiền án, tiền sựTrích sao bản án hình sự

1. Mẫu lý lịch cá nhân là gì?

Mẫu lý lịch cá nhân là mẫu dùng để kê khai các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số CMND, trình độ học vấn, nghề nghiệp……..

Đang xem: Lý lịch cá nhân

2. Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————LÝ LỊCH CÁ NHÂNHọ tên: …………………………………………….. Giới tính: …………………………….Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………….Sinh ngày ………… tháng ………… năm ………. tại: …………………………………Quốc tịch: …………………….; Dân tộc: ………………….; Tôn giáo: ………………Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………….cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………..Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………..Những nơi đã cư trú: ……………………………………………………………………..Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..I. QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH(Họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc, tiền án, tiền sự (nếu có) của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và các con)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II. QUAN HỆ XÃ HỘI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG(Từ 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, tiền án, tiền sự và đặc điểm lịch sử của từng giai đoạn)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày ….. tháng …. năm….

Xem thêm: Nắng Phim “Nắng” Hứa Hẹn Chiếm Trọn Tình Yêu Của Khán Giả, Xem Phim Nắng Hd

NGƯỜI LẬP(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của (*) ……………………………………………………………………………

……………., ngày ……. tháng…….. năm….………………………

Xem thêm: Khóa Học Piano Giá Bao Nhiêu Tiền? Khoá Học Piano

(*) Cơ quan, chính quyền địa phương, Công an hoặc đơn vị Quân đội nơi xác minh.
Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường Mẫu biên bản khám nghiệm Mẫu biên bản giao nhận vật chứng Biên bản giao nhận vật chứng Mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu