Lập Biên Bản – Quy Định Về Trong Vi Phạm Hành Chính

Nhiều bạn đọc đề nghị doanhnhan.edu.vn hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính, biên bản cưỡng chế vi phạm hành chính sao cho đúng quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến của vụ việc vi phạm.

Đang xem: Lập biên bản

Trên cơ sở Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính và các kinh nghiệm rút ra từ các bản án hành chính, thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính. doanhnhan.edu.vn hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính, biên bản cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính (cưỡng chế quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả).

1. Cách ghi biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Luật xử lý vi phạm hành chính thì biên bản vi phạm hành chính được ghi như sau:

– Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

*
*
*

Biên bản cưỡng chế vi phạm hành chính

– Việc thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả gây ra phải được lập biên bản và giao cho người bị cưỡng chế một bản. Trong biên bản ghi rõ: Thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến; kết quả thực hiện.

– Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Mẫu biên bản cưỡng chế vi phạm hành chính

Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP có mẫu số 6 về biên bản cưỡng chếbuộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. So với Nghị định 81/2013/NĐ-CP thì đây là mẫu biên bản hoàn toàn mới, Nghị định 81 chỉ có mẫu chung cho cưỡng chế các quyết định hành chính, còn Nghị định 97 thì có mẫu cho từng biện pháp cưỡng chế.

doanhnhan.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc cách ghi biên bản cưỡng chế ở điểm số 3, các nội dung khác thì ghi tương tự biên bản vi phạm hành chính đã hướng dẫn ở trên.

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Đơn Vị 1M Bằng Bao Nhiêu Dm, Cm, Mm, 1M Bằng Bao Nhiêu Cm, Dm, Mm

CƠ QUAN (1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số:…./BB-CCXP

 

 BIÊN BẢN

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả*

Thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số…./QĐ-CCXPngày…./…./…….. của(2) …….

2. Biện pháp cưỡng chế: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

3. Kết quả thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số…./QĐ-CCXP ngày…./…./…….. của(2)…………………………………………

Ở phần này nên bổ sung thêm diễn biến quá trình cưỡng chế (vận dụng mẫu Nghị định 81/2013/NĐ-CP trước đây có quy định nội dung này) như: Việc công bố quyết định cưỡng chế, các tổ tiến hành lập biên bản mốc giới, biên bản kiểm kê tài sản (ghi chú có biên bản riêng).

Kết quả: Ghi rõ việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế như tháo dỡ công trình vi phạm…

Bổ sung mục: Thái độ chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm (vận dụng mẫu Nghị định 81/2013/NĐ-CP trước đây có quy định nội dung này)

Việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả kết thúc hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./……..

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(10)…………………………. là cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế.

Lý do ông (bà)(11) ……………………………………. không ký biên bản(12):..Ghi rõ lý do như: Không có mặt tại địa điểm cưỡng chế; có mặt nhưng không ký biên bản….

Xem thêm: ' Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Bản Điện Ảnh Bao Giờ Chiếu Tại Việt Nam

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨCBỊ CƯỠNG CHẾ(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUANPHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUANCHỦ TRÌ CƯỠNG CHẾ(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Trên đây là hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính, biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bạn đọc có thắc mắc vui lòng phản hồi ở phần bình luận.