Làm quen với soạn thảo văn bản | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Trình bày cách mở màn hình soạn thảo của MS Word?

Gợi ý trả lời:

Có 2 cách thực hiện:

  • Cách 1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng  ngoài màn hình nền.
  • Cách 2: Chọn StartProgramMS Word.

Câu 2

Kể ra một số thành phần cơ bản có trên màn hình soạn thảo của Word?

Gợi ý trả lời:

Một số thành phần cơ bản có trên màn hình soạn thảo của Word:

  • Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình MS Word.
  • Các bảng chọn (Menu Bar).
  • Các nút lệnh.
  • Thanh công cụ chuẩn (Standar).
  • Thanh định dạng (Formating).
  • Vùng soạn thảo (Text area).
  • Thanh cuốn ngang, dọc (Scroll bar).

Câu 3

Ngoài cách khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word bằng cách nháy đúp chuột trên biểu tượng của Word, em còn có thể khởi động bằng cách khác được không?

Gợi ý trả lời:

Ngoài cách khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word bằng cách nháy đúp chuột trên biểu tượng của Word, em còn có thể khởi động theo cách khác được bằng cách nháy nút Start, trỏ chuột vào All Program và chọn Microsoft Word.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Tin học là một ngành khoa học | Doanhnhan.edu.vn