Kiểm tra truyện trung đại | Doanhnhan.edu.vn

Đề kiểm tra minh họa

Câu 1.

a) Đoạn thơ sau đây không chính xác (còn thiếu 2 câu). Hãy chép lại cho đúng:

Vân Tiên tả đột hữu xông

Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang.

Phong Lai trở chẳng kịp tay

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

b) Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào, của ai ?

Câu 2. Nêu tóm tắt các giá trị của Truyện Kiều.

Câu 3. Đọc đoạn văn: “Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa ? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị (…). Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn.”

                                                                                    (Trích Ngữ văn 9 – tập 1)

a) Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

b) Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì?

c) Hãy chép 2 câu thơ có trong bài thơ “Sông núi nước Nam” có nội dung tương tự.

Câu 4. Em biết gì về bút pháp ước lệ của Nguyễn Du khi xây dựng nhân vật Thúy Vân và Thúy Kiều? Hãy dẫn một vài câu thơ có sử dụng bút pháp ấy.

READ:  Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà | Doanhnhan.edu.vn

Câu 5. Sau khi học xong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam  Xương” của Nguyễn Dữ, hãy trình bày cảm nhận của em về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Gợi ý:

Câu 1.

a) Chép lại đoạn thơ cho đúng:

Vân Tiên tả đột hữu xông

Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang.

Lâu la bốn phía vỡ tan

Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.

Phong Lai trở chẳng kịp tay

Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.

b) Trích trong văn bản “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” – Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2.

 • Giá trị nội dung:  
  • Giá trị hiện thực: Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo.
  • Gia trị nhân đạo: Là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người; Là tiếng nói lên án, tố cáo những thế lực xấu xa; Tiếng nói khẳng định, đề cao tài năng, nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người.   
 • Giá trị nghệ thuật:
  • Với Truyện Kiều, ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ.
  • Với Truyện kiều, nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc, từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người.

Câu 3.

a)Trích trong tác phẩm “Hoàng lê nhất thống chí”. Tác giả là nhóm Ngô Gia Văn Phái, gồm có hai tác giả chính là Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du.

READ:  Sự bay hơi và sự ngưng tụ | Doanhnhan.edu.vn

b) Lời nói của nhà vua (…) nhằm khẳng định chủ quyền của đất nước và sự bình đẳng giữa phương Nam và phương Bắc.

c) Hai câu thơ có nội dung tương tự:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Câu 4.

 • Bút pháp ước lệ là lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người.
 • Dẫn đúng câu thơ có sử dụng bút pháp ước lệ.

Câu 5.

 • Về hình thức: Bài viết đảm bảo các ý mạch lạc, câu văn rõ ràng, không mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
 • Về nội dung: Bài làm có thể bằng nhiều cách, miễn sao nổi bật được các ý sau:
  • Phẩm chất tốt đẹp: thùy mị, nết na, hiếu thảo, thủy chung (2.0đ)
  • Số phận bi kịch, oan trái, phải dùng cái chết để kết thúc (1.5đ)
  • Nêu suy nghĩ theo hướng: Người phụ nữ Việt Nam dưới thời phong kiến đẹp người, đẹp nết… lại chịu nhiều bất công, gánh lấy quá nhiều đau khổ (1.5đ)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập