Khóa Học Sap Erp Quản Trị Nguồn Lực Bằng Sap Business One, Khã“A HỌC QuẢN L㝠Dá»° ÁN TriỂN Khai Erp

*

Hỗ trợ trực tuyến

*

*

Chia sẽ liên kết

*
*
*
*

*

*

Học viên nói về khóa học

*

“Tôi có cơ hội để học hỏi, tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý cũng như lãnh đạo CNTT của tôi.”

Le Phi Nhien, IT Manager, ALTUS, HCM
*

“Phương pháp huấn luyện với tiêu chí chia sẽ, trao đổi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin trong suy nghĩ và ra quyết định của mình. Đề án cuối kỳ khá thú vị và bổ ích !”

Luong Khanh, IT Deputy Manager, OCB, HCM
*

“Nội dung đào tạo không tập trung vào kỹ thuật, công nghệ mà chú trọng chủ yếu về các giá trị, lợi ích mà IT đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”

Vo Thanh Luan, IT Manager, CK MIEN NAM, HCM
*

“Chương trình học này giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả.”

Nguyen Thanh Hien, IT Manager, VNPT, LONG AN
*

“Tôi đã được trang bị khối lượng kiến thức rất lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển nghề quản trị CNTT hiện nay và trong tương lai, chương trình thật sự bổ ích”

Le Phu Hoang, IT Manager, BMW Importer, HCM

Lịch tháng hiện tại

// Begin// SET ARRAYSvar day_of_week = new Array(“Sun”,”Mon”,”Tue”,”Wed”,”Thu”,”Fri”,”Sat”);var month_of_year = new Array(“January”,”February”,”March”,”April”,”May”,”June”,”July”,”August”,”September”,”October”,”November”,”December”);// DECLARE AND INITIALIZE VARIABLESvar Calendar = new Date();var year = Calendar.getYear();// Returns yearvar month = Calendar.getMonth(); // Returns month (0-11)var today = Calendar.getDate(); // Returns day (1-31)var weekday = Calendar.getDay(); // Returns day (1-31)var DAYS_OF_WEEK = 7; // “constant” for number of days in a weekvar DAYS_OF_MONTH = 31; // “constant” for number of days in a monthvar cal; // Used for printingCalendar.setDate(1); // Start the calendar day at “1”Calendar.setMonth(month); // Start the calendar month at now/* VARIABLES FOR FORMATTINGNOTE: You can format the “BORDER”, “BGCOLOR”, “CELLPADDING”, “BORDERCOLOR”tags to customize your caledanr”s look. */var TR_start = “”;var TR_end = “”;var highlight_start = “”;var highlight_end = “”;var TD_start = “”;var TD_end = “”;/* BEGIN CODE FOR CALENDARNOTE: You can format the “BORDER”, “BGCOLOR”, “CELLPADDING”, “BORDERCOLOR”tags to customize your calendar”s look.*/cal = “”;cal += “” + TR_start;cal += “”;cal += month_of_year;cal += TR_start;// DO NOT EDIT BELOW THIS POINT //// LOOPS FOR EACH DAY OF WEEKfor(index=0; index ” + day_of_week + “” + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day_of_week + TD_end;}cal += TD_end + TR_end;cal += TR_start;// FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY”S DAYfor(index=0; index index ){// RETURNS THE NEXT DAY TO PRINTweek_day =Calendar.getDay();// START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEKif(week_day == 0)cal += TR_start;if(week_day != DAYS_OF_WEEK){// SET VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSESvar day = Calendar.getDate();// HIGHLIGHT TODAY”S DATEif( today==Calendar.getDate() )cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;// PRINTS DAYelsecal += TD_start + day + TD_end;}// END ROW FOR LAST DAY OF WEEKif(week_day == DAYS_OF_WEEK)cal += TR_end;}// INCREMENTS UNTIL END OF THE MONTHCalendar.setDate(Calendar.getDate()+1);}// end for loopcal += “”;// PRINT CALENDARdocument.write(cal);// End

Sách dành cho CIO

*

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
*

Người lãnh đạo CIO mớiTác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
*

Kinh doanh IT thực tếTác giả : Richard Hunter, George Westerman

Các chuyên đề IT

M1:Xây dựng định hướng chiến lượcIT
M2:Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT
M3:Tổ chức hỗ trợ User chuyên nghiệp
M4:Quản lý tài sản IT
M5:Quản lý cấu hình IT
M6:Quản lý thay đổi IT
M7:Quản trị bảo mật thông tin
M8:Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
M9:Quản lý tuân thủ IT
M10:Quản lý rủi ro IT
M11:Kiểm toán hệ thống IT
M12:Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
M13:Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT
M14:Quản lý hệ thống thông tin
M15:Quản lý nhân viên IT
M16:90 Ngày đầu quản lý IT
M17:Quản lý ngân sách IT
M18:Lập kế hoạch dự án IT
M19:Quản lý hạ tầng ITServer-room/ Data-center
M20:Thiết kế giải pháp IT

QUẢN TRỊ DỰ ÁN TRIỂN KHAI ERP (ERP Project Manager) Giới thiệu chương trình

*

Doanh nghiệp của bạn cần triển khai hệ thống phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp – ERP (Enterprise Resource Planning). Bạn đang gặp khó khăn với kiến thức cũng như kinh nghiệm và quy trình chọn lựa, đánh giá, tổ chức triển khai hệ thống này… Với chương trình đào tạo quản trị dự án ERP này sẽ trang bị cho học viên đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cốt lõi, các tình huống triển khai dự án ERP thực tế điển hình với các công cụ hiệu quả giúp bạn đủ tự tin, chủ động để tổ chức triển khai dự án ERP theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chương trình được biên soạn và phát triển dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn quản lý Công nghệ thông tin (IT) của IT Manager/ CIO các tập đoàn Tài Chính, Sản Xuất và Thương mại đa quốc gia tại Việt Nam, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Với sự khảo cứu tài liệu đào tạo danh tiếng khác của các CIO, đối tác đào tạo nước ngoài trong lĩnh vực quản lý IT.

Đang xem: Khóa học sap erp

i. Giúp học viên hiểu rõ quy trình từng bước triển khai dự án ERP trong doanh nghiệp.ii. Trang bị cho học viên những kiến thức cốt lõi nhất về các thành phần chức năng chính chuẩn mực trong hệ thống ERP (Nhân sự, Tài chính – Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản xuất, BI…)iii. Nắm bắt được kinh nghiệm cũng như cách thức quản lý một dự án triển khai ERP thực tế như thế nào của chuyên gia triển khai hàng đầu Việt Nam hiện nay .iv. Giúp học viên có thể tự mình lập kế hoạch quản trị dự án triển khai ERP cho doanh nghiệp (Từ khảo sát các quy trình nghiệp vụ thực tế; phát triển yêu cầu cần đáp ứng; chọn nhà thầu; cho đến tổ chức dự án và quản trị dự án ERP).v. Bao gồm cả nội dung tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp, tránh những rủi ro đáng kể thường gặp phải cho dự án ERP.

Học xong học viên làm được những gì?

1. Hiểu biết các kiến thức cốt lõi về những lợi ích đối với DN sử dụng ERP vào quy trình hoạt động kinh doanh.2. Có kiến thức tổng quát về hệ thống ERP: SAP, ORACLE, MS Dynamics.3. Biết cách lập kế hoạch một dự án đầu tư ERP cho doanh nghiệp, từ xem xét chiến lược kinh doanh, phân tích các yêu cầu của doanh nghiệp cho đến xây dựng ra yêu cầu đáp ứng (RFP).4. Biết cách tổ chức hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu ERP. 5. Hiểu biết các nguyên tắc quan trọng trong việc tổ chức quản trị thay đổi trong khi triển khai dự án ERP.6. Biết các quy trình tổng thể để triển khai một dự án ERP từ phương pháp luận triển khai dự án ERP thành công (chuẩn bị dự án; phân tích, thiết kế và phát triển công việc; kết quả bàn giao; triển khai vận hành và bảo trì)7. Hiểu biết chi tiết và cụ thể các quy trình trong chuổi giá trị: Quy trình từ mua hàng đến thanh toán; Quy trình từ bán hàng đến thu tiền.8. Hiểu biết chi tiết và nắm bắt các quy trình chuẩn mực cụ thể: Quy trình quản lý kho; Quy trình quản lý sản xuất; Quy trình quản lý Tài chính – Kế toán; Quy trình quản lý nhân sự tiền lương; Quy trình hỗ trợ ra quyết định (BI).9. Xây dựng được một đề án quản trị ERP thực tế tại doanh nghiệp của mình.

i. Giám đốc điều hành (CEO).ii. Trưởng phòng IT (IT Manager).iii. Giám đốc phụ trách dự án ERP.iv. Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng. v. Các bên liên quan triển khai dự án ERP.vi. Những ai có mục tiêu nghề nghiệp trở thành nhà tư vấn ERP trong tương lai.

Nội dung chương trình

Module1: Tổng quan hệ thống ERPModule2: Tổ chức và Quản trị dự án triển khai ERP Module3: Hệ thống ERP – Kế toán và Tài chínhModule4: Hệ thống ERP – Bán hàng và Theo dõi công nợ phải thuModule5: Hệ thống ERP – Quản lý kho Hàng hoá và Vật tưModule6: Hệ thống ERP – Mua hàng và Theo dõi công nợ phải trảModule7: Hệ thống ERP – Quản lý Sản xuất Module8: Quản trị hệ thống ERP – Các chức năng quản trị quan trọngModule9: Minh họa các giải pháp ERP nước ngoàiModule10: Đề án thu hoạch cuối khóa

Tài liệu học

i. Bộ giáo trình quản trị dự án triển khai ERP chuẩn của học viện (Tiếng việt)ii. Tài liệu tham khảo (Tiếng Anh)iii. Các tài liệu hỗ trợ quy trình triển khai ERP trong DN

Phương pháp giảng dạy

1. Đào tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên là các chuyên gia nghiệp vụ ERP giàu kinh nghiệm, đã tham gia quản trị nhiều dự án ERP tại Việt Nam và khu vực.2. Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với các bài tập có tính thực tế cao được các chuyên gia đúc kết và các phần bài tập lớn, dự án giả lập đối với từng module và cuối khóa học.3. Khoá học sử dụng các phần mềm (sản phẩm ERP có thị phần lớn nhất trên toàn cầu, được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng) làm công cụ thực hành.

Thông tin khai giảng

Ngày khai giảng Lịch học Giờ học Học phí chính thức Học phí ưu đãi
*
Liên hệ 20,500,000 VND 19,500,000 VND HCM
Điều kiện ưu đãi “Học phí ưu đãi” được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày
Thời lượng 8 ngày

Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp.Chứng nhận tốt nghiệp : Sẽ do học viện doanhnhan.edu.vn cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Download

*
1. Tải Brochure 2.Leaflet

Nội dung chi tiết khóa học

*

Module 1: – Quá trình phát triển của ERP.- ERP là gì ? – Tại sao doanh nghiệp cần triển khai ERP? – Các đặc điểm nhận dạng giải pháp ERP- Quy trình làm ERP- Các bẫy rủi ro khi làm ERP.

*

Module 2: I. Chọn lựa giải pháp ERP I.1 Hệ thống hoá các yêu cầu I.2 Tổ chức trình bày giải phápII. Quản trị triển khai ERP II.1 Kế hoạch và lịch trình triển khai hệ thống ERP II.2 Tổ chức nhóm ERP tương tác II.3 Các hạng mục triển khai và những vấn đề cốt lõiIII. Tài liệu chuyển giao III.1 Tài liệu về hợp đồng, kế hoạch III.2 Tài liệu tổng kết từng giai đoạn

*

Module 3: – Kiến thức cơ bản về kế toán. Các chức năng hạch toán cần phải có trong hệ thống ERP- Hạch toán kế toán trong hệ thống ERP. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị- Chứng từ và báo cáo kế toán trong hệ thống ERP- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán- Mối quan hệ tích hợp của kế toán trong hệ thống ERP.

*

Module 4: – Qui trình bán hàng và đường đi của dữ liệu bán hàng trong hệ thống ERP- Các mục tiêu quản trị bán hàng và những setup cần thiết- Chứng từ và vấn tin/báo cáo bán hàng/công nợ phải thu trong hệ thống ERP

*

Module 5: – Qui trình nghiệp vụ kho và mối quan hệ tích hợp module quản lý kho trong hệ thống ERP- Các mục tiêu quản lý kho và những setup cần thiết.- Chứng từ và vấn tin/báo cáo nhập/xuất/chuyển/tồn kho trong hệ thống ERP.

*

Module 6: – Qui trình mua hàng và đường đi của dữ liệu mua hàng trong hệ thống ERP- Các mục tiêu quản trị mua hàng và những setup cần thiết- Chứng từ và vấn tin/báo cáo mua hàng/công nợ phải trả trong hệ thống ERP- Mối quan hệ tích hợp module mua hàng trong hệ thống ERP

*

Module 7: – Mục tiêu chính: Quản lý chi phí và tính giá thành- Dự báo và điều chỉnh chi phí- Thế nào là giá thành kế hoạch, giá thành thực tế- Các vấn đề setup cốt lõi và phức tạp của module.

*

Module 8: – Sao lưu/Phục hồi (Backup/Restore)- Phân quyền (Roles & Rights)- Menu- Quản trị Cơ Sở Dữ Liệu.

Module 9: – Các giải pháp ERP của nước ngoài được giảng viên, chuyên gia tư vấn sử dụng minh họa qua các phần Module liên quan

Module 10: – Các kế hoạch cần chuẩn bị cho dự án ERP.- Bài viết thu hoạch về phương pháp, công tác chuẩn bị triển khai dự án ERP thực tế trong tổ chức doanh nghiệp.

Nhìn lại quá trình học tập và cùng nhau trao đổi, chia sẽ trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã được các thầy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và các form, biểu mẫu, công cụ để tổ chức và hoàn thiện hệ thống CNTT cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bản thân người IT cũng nhìn nhận được định hướng phát triển nghề nghiệp của mình, giá trị cốt lõi của nghề nghiệp IT mà tất cả chúng tôi đang theo với niềm đam mê mãnh liệt của những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ.Đây thật sự là khóa học với định hướng tốt để chúng tôi hoàn thiện tổ chức CNTT của doanh nghiệp và phát triển cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
Với mong muốn hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và các tài liệu tham khảo.Tôi đã tìm thấy và quyết định đến với khóa học của doanhnhan.edu.vn, lúc đầu tôi cũng e ngại, tuy nhiên chỉ sau hai buổi học, tôi nhận ra mình đã tìm đến đúng nơi và học đúng những gì mình đang cần, đang trăn trở về công việc quản lý của mình. Qua khóa học này, tôi đã được truyền đạt về những kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thật bổ ích về nghề nghiệp của mình và qua khóa học cũng giúp cho tôi được làm quen với những người bạn đồng nghiệp tốt trong khóa học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Facebook Trên Máy Tính, Pc, Xóa Tài Khoản Facebook Trên Máy Tính, Pc

Qua tham gia lớp học, tôi có cơ hội để học hỏi và môi trường tốt để tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới trong công việc là IT Manager của mình. Những kiến thức này tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của tôi. Và hơn thế nữa, sau khóa học tôi đã và đang có một tập thể các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công việc (nghề) cũng như trong cuộc sống (nghiệp). Một cơ hội tốt để tôi có thể kết nối với những người cùng đam mê IT. Xin cám ơn học viện doanhnhan.edu.vn và chúc doanhnhan.edu.vn ngày càng phát triển, mang đến những thay đổi hữu hiệu cho nghề quản lý IT tại Việt Nam trong tương lai.
Khóa học kỹ năng quản lý IT đã giúp tôi nhiều điều bổ ích như: 1. Bổ sung những kiến thức thiết thực trong vai trò quản lý CNTT và hệ thống lại những kiến thức của tôi.2. Vạch ra cho tôi tầm nhìn, cũng như lộ trình giúp tôi định hướng phát triển sự nghiệp IT của mình.3. Giúp đầy đủ kiến thức, công cụ để tự tin thực hiện vai trò quản lý CNTT trong mô hình tập đoàn bằng những chiến lược IT cụ thể.4. Bên cạnh đó tôi đã có được những người bạn cùng chí hướng, luôn sẳn sàng giúp đỡ, chia sẽ.5. Cuối cùng là sự hỗ trợ của học viện doanhnhan.edu.vn sau khóa học chính là yếu tố giúp tôi mạnh dạn thực hiện những cải tiến, thay đổi thực trạng CNTT tại doanh nghiệp.
Những điều đặc biệt mà tôi thấy ở khoá học này là:
1. Chương trình chia thành các Module và bám sát các yêu cầu cần thiết của người quản lý IT, nội dung khá kỹ lưỡng, công phu có chắt lọc và đưa vào các tình huống cụ thể.2. Phương pháp huấn luyện khá mới, với tiêu chí chia sẽ và có sự trao đổi, học hỏi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin hơn với các suy nghĩ và quyết định của mình.3. Môi trường học thân thiện, gần gũi giúp cho học viên có thể hình thành các cộng đồng nhỏ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.4. Đề án báo cáo cuối kỳ bổ ích, học viên sẽ có cái nhìn thực tế và cập nhật về các vấn đề và các giải pháp đang triển khai và sẽ triển khai trong các doanh nghiệp.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng, làm sao cho hệ thống IT chạy ổn định, không gặp sự cố, là nhiệm vụ của mình, là đạt được yêu cầu của doanh nghiệp. Sau khoá học tôi đã hiểu ra được vai trò của bộ phận IT, của người quản lý IT, nếu chỉ tập trung vào kỹ thuật sẽ không tạo ra được giá trị cho bản thân cũng như hỗ trợ cho các chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp. Khoá học quản lý IT này, đã giúp tôi rất nhiều về các nghiệp vụ của người quản lý IT…Bên cạnh đó, tôi đã quen được những người bạn, những người anh đã nhiệt tình giúp đỡ, chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm việc.
Các giảng viên là những người thật sự có kinh nghiệm, thật sự tâm huyết cho chương trình này, khả năng truyền tải thông tin đến học viên tốt, giúp học viên phát huy được khả năng của mình.Với kiến thức được đúc kết từ những kinh nghiệm và ví dụ thức tế sau nhiều năm hoạt động cũng như làm việc trong lĩnh vực CNTT từ ban giảng viên của doanhnhan.edu.vn.doanhnhan.edu.vn đã giúp cho bản thân tôi đạt được sự thành công bất ngờ, tôi đã được tuyển dụng vào công ty mới với vị trí cao hơn hiện tại.
Có thể nói hầu hết mọi vấn đề trong các hoạt động quản lý CNTT đều được thể hiện trong chương trình học này. Các giảng viên nhiệt tình chia sẽ những khó khăn, những kinh nghiệm trong quá trình làm việc để cải tiến công tác tổ chức, quản lý hệ thống CNTT doanh nghiệp.Sau khi tham gia chương trình học này, đã giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, cách triển khai và đánh giá tình hình hệ thống CNTT, từ đó xây dựng những lộ trình kế hoạch đầu tư, từng bước cải tiến hoạt động CNTT trong tổ chức mình đang làm.
Với những ai từng suy nghĩ việc quản lý, đặc biệt là lĩnh vực CNTT chỉ cần kinh nghiệm và kiến thức quản lý chung, sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận khi tham dự khóa học tại doanhnhan.edu.vn. Với bản thân tôi, qua khóa học, bên cạnh việc được cập nhật nhiều kiến thức mới nhất về công nghệ, tôi còn được trang bị thêm các kỹ năng quản lý hoạt động CNTT trong một doanh nghiệp một cách có hệ thống và chặt chẽ.Khóa học cũng trang bị những toolkit, quy trình, form mẫu là cơ sở để triển khai các chiến lươc, kế hoạch CNTT một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. .
Tham gia khóa học này, cùng với bộ tài liệu của chương trình đã giúp tôi hệ thống hóa lại những kiến thức, kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, cũng như học hỏi thêm nhiều kỹ năng hữu ích và cần thiết để ngày càng hoàn thiện bản thân và vươn tới những tầm cao hơn trong nghề nghiệp IT.Bên cạnh đó, khóa học cũng đã giúp tôi có thêm những người bạn, những người anh em thật sự thân thiết và đồng cảm để cùng sẽ chia những khó khăn, trăn trở, cũng như những thành công trong công việc và cuộc sống.
Khi nghĩ về doanhnhan.edu.vn, tôi chỉ cảm nhận về 2 điều sau: Đó là sự khác biệt và sự thay đổi.
– Sự khác biệt ở đây chính là xuyên suốt nội dung đào tạo không tập trung vào kĩ thuật, công nghệ mà lại chú trọng sâu về vấn đề giá trị, lợi ích mà IT cần phải đem lại cho doanh nghiệp. Sự khác biệt này giúp cho tôi hiểu được rằng: IT Manager cần phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phải hiểu được chủ doanh nghiệp muốn gì, cần gì ở IT và không ai khác hơn chính người IT Manager đó phải có giải pháp mang lại giá trị và phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp.”Hãy làm những điều mang lại giá trị cho DN” và “Hãy thay đổi mình trước khi thay đổi suy nghĩ của người khác.
Giảng viên khóa học IT Management là những người vừa có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực IT vừa nhiều kinh nghiệm trong quản lý, họ sẵn sàng chia sẻ hướng giải quyết với bất cứ tình huống thực tế khó khăn nào mà học viên đang gặp phải. Bên cạnh đó, bộ công cụ hỗ trợ cho một IT Manager từ việc quản lý hỗ trợ người dùng (Helpdesk) cho đến việc quản trị một dự án lớn đều rất đầy đủ, cụ thể và chuyên nghiệp.Ngoài ra, học viện doanhnhan.edu.vn cũng tạo lập một cộng đồng IT giữa các khóa học và những người IT Việt Nam thành đạt, đây là môi trường tốt cho những người IT Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức.
Là người quản lý IT của một công ty liên doanh với nước ngoài, tôi thấy khóa học quản lý IT thật sự bổ ích, có rất nhiều kiến thức bây giờ mới được cập nhật mà đã từng làm thực tế có cái đúng, có cái chưa đúng, do vậy việc tiếp thu những kiến thức được học rất kịp thời và hiệu quả. Chương trình đã trang bị cho người học rât nhiều kiến thức thực tế cần phải được tiến hành trong quá trình công tác.Giảng viên đã chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, quản lý hệ thống IT trong doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là thuyết phục ban lãnh đạo cấp ngân sách để triển khai công việc. Khi đã được cấp ngân sách, cần triển khai nhanh và tìm giải pháp hiệu quả nhất để nâng cấp hệ thống, phục vụ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.
Khóa huấn luyện kỹ năng quản lý IT là một cơ hội được tiếp xúc với tập thể các bạn đồng nghiệp với nhiệt huyết muốn thay đổi bản thân, muốn đổi mới cách quản lý IT, muốn khẳng định tầm quan trọng vốn có của IT trong doanh nghiệp của mình.Chương trình huấn luyện đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm thực tiễn quý báo để có đủ kiến thức bản lĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi tin rằng với kiến thức thu thập được trong thời gian qua sẽ tạo đà phát triển cho bản thân mình với sự đổi mới tích cực đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho bản thân.
Với mong mỏi hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và đến với doanhnhan.edu.vn một cách rất tình cờ.Chương trình học rất bổ ích, cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức, cách suy nghĩ, cách làm, công cụ hỗ trợ cho công việc và đặc biệt nhất là đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, tư duy của một người làm quản lý trong lĩnh vực CNTT. Sau khóa học tôi đã phần nào áp dụng các kiến thức vào công việc hiện tại và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn trong tương lai.

Xem thêm: Xem Phim Hạ Cánh Nơi Anh Full 16/16 Vietsub + Thuyết Minh, Động Phim

Sau khi tham gia khoá học tại doanhnhan.edu.vn tôi thấy như hệ thống hoá lại những kiến thức quản lý IT của mình, bên cạnh đó là các bài học sâu sắc, hữu ích giúp cho tôi rất nhiều trong công việc của một IT Manager.Tôi tin rằng các bạn cùng khóa với tôi và các bạn đã từng học tại doanhnhan.edu.vn sẽ rất thành công trong tương lai và sẽ cùng nhau tạo thành một cộng đồng IT vững mạnh và chuyên nghiệp của những người quản lý trong lĩnh vực CNTTCám ơn đội ngũ của học viện đã tạo điều kiện cho học viên tham gia một cách tốt nhất có thể.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học
READ:  Top 10 Khóa Học Tiếng Hàn Online Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Học Tiếng Hàn Online Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao