Khai Giảng Khóa Học Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế, Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại

Theo IIA (Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ) thì: Kiểm toán nội bộ là hoạt động tư vấn và đảm bảo độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và hiệu quả các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức thực hiện được các mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Đang xem: Khóa học kiểm toán nội bộ

Mặc dù kiểm toán nội bộ là người/bộ phận tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, nhưng kiểm toán nội bộ vẫn chưa được coi trọng và phổ biến tại Việt Nam vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu do trình độ chưa đáp ứng nổi nhu cầu.

Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia của Học Viện doanhnhan.edu.vn đã thiết kế chương trình đào tạo KIỂM TOÁN NỘI BỘ, với cam kết ít nhất 50% thời lượng là thực hành. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao, ứng dụng vào từng môi trường, lĩnh vực phù hợp với mỗi doanh nghiệp.

Chương trình được chứng nhận và cấp chứng chỉ KIỂM TOÁN NỘI BỘ bởi Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).

Kiểm toán nội bộ của học viện doanhnhan.edu.vn là chương trình đào tạo đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao, ứng dụng vào từng môi trường, lĩnh vực phù hợp với mỗi công ty; với chứng chỉ cho Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA) chứng nhận.

2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được đào tạo trong 80 giờ, chia thành 5 môn:

IAP 1 – Kiểm toán Nội bộ theo Nghị định 05 (12 giờ)

 Môn học giúp học viên nắm được tổng quan, các quy trình chuẩn, các yêu cầu của pháp luật về kiểm toán nội bộ. Môn học cũng giúp học viên nắm được các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà người làm kiểm toán nội bộ cần phải tuân thủ.

READ:  Khoá Học Ielts, Lộ Trình Các Khóa Học Ielts Tại Vietop, Chương Trình Học Ielts Tại Ktdc

Nội dung học bao gồm:

Luật kiểm toán và Nghị định 05. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Quy trình kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro. Quy chế, quy trình và các chương trình kiểm toán nội bộ. Báo cáo kiểm toán nội bộ mẫu. Thực hành: Lập nhóm thảo luận, phân tích tình trạng của công ty do nhóm tự chọn. Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ cho công ty đó. Thuyết minh theo nhóm.

Thời lượng: 12 giờ

Môn học giúp học viên biết cách xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tốt hơn, quản lý hoạt động tốt hơn, đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán và các báo cáo. Một doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt cũng sẽ vận hành tốt hơn, đạt được mục tiêu đặt ra, và giúp bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, gây dựng lòng tin đối với họ.

Nội dung học bao gồm: Quản trị rủi ro doanh nghiệp theo COSO. Ứng dụng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp theo COSO. Thiết lập và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Thực hành: Lập nhóm thảo luận, phân tích và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở công ty đã chọn. Thuyết minh theo nhóm.

Thời lượng: 12 giờ

 Môn học giúp học viên nắm và hiểu rõ về báo cáo tài chính, nhận biết và đánh giá đúng thực trạng sản xuất kinh doanh và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Môn học cũng giúp học viên nhận định và khoanh vùng gian lận để phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

Nội dung học bao gồm:

Đọc hiểu & Phân tích Báo cáo Tài chính (8 giờ).

READ:  Thời Khóa Biểu Tiểu Học 2 Buổi Ngày, Thời Khóa Biểu 2/1

Đọc hiểu Báo cáo Tài chính: Tìm hiểu tất cả các hạng mục và ý nghĩa của từng báo cáo. Phân tích Báo cáo Tài chính: Phân tích tất cả các chỉ tiêu tài chính để nhận định và khoanh vùng khả nghi (gian lận) trên báo cáo. Thực hành: Lập nhóm thảo luận, phân tích tình huống thực tế ở một số công ty tự chọn.

Xem thêm: Kafka Là Gì ? Ứng Dụng Kafka Cho Hệ Thống Message Cơ Chế Vận Hành Và Cấu Trúc Dữ Liệu Của Kafka

Phát hiện Gian lận Kế toán (8 giờ).

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc “bóp méo” số liệu trên báo cáo tài chính. Đánh giá những động cơ và lợi ích của việc điều chỉnh số liệu. Nhận biết dấu hiệu trên báo cáo tài chính của việc gian lận. Tìm hiểu phương pháp và cách thức gian lận số liệu và thời điểm áp dụng. Thực hành: Lập nhóm thảo luận, phân tích tình huống thực tế ở công ty do nhóm tự chọn.

Thời lượng tổng: 16 giờ

 Môn học cung cấp lý thuyết và thực hành về các thủ tục sử dụng trong quá trình kiểm toán, giúp học viên thành thạo các phần hành kiểm toán được cập nhật mới nhất.

Nội dung học bao gồm:

1. Thủ tục kiểm toán – Số liệu tài chính (16 giờ).

Các thủ tục phân tích và sử dụng các chỉ số tài chính. Kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán. Thu thập bằng chứng kiểm toán cho các phần hành: Kiểm toán tiền, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán khoản phải thu, kiểm toán khoản phải trả.

2. Thủ tục kiểm toán – Kiểm toán hoạt động (16 giờ).

Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực Kiểm toán hoạt động sản xuất. Kiểm toán hoạt động cung ứng. Kiểm toán hoạt động bán hàng.

Thời lượng tổng: 32 giờ

3. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Giám đốc điều hành, trưởng các bộ phận chức năng: mua hàng, bán hàng, nhân sự…Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.Phòng kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phòng nhân sự.Ban kiểm soát doanh nghiệp, phòng quản trị rủi ro.Các kiểm toán viên độc lập muốn hành nghề kiểm toán nội bộ, cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.Thành viên bộ phận pháp chế và phòng chống gian lận.Người đã có khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc, muốn tham gia hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ.Chủ doanh nghiệp gia đình muốn quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

READ:  Khóa Học Gội Đầu Dưỡng Sinh Tphcm, Khóa Học Gội Đầu Dưỡng Sinh Đài Loan

4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Tiến sỹ Trần Khánh Lâm (FCCA; CIMA/CGMA; CPA VN) – Tổng Thư ký, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).Cô Thái Vân Anh (FCCA; CPA VN) – Giám đốc Công ty Kiểm toán KTC SCS.Cô Cao Ngọc Loan (FCCA; CIA; CFA; CPA VN) – Quản lý Cao cấp, Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam.Thạc sỹ Luật Nguyễn Băng Tú – Giám đốc Công ty Luật TA Legel.Thầy Hoàng Quang Huy (FCCA; CPA VN) – Trưởng ban Kiểm soát Nội bộ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

5. THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ KHAI GIẢNG:

6. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:

Học viện doanhnhan.edu.vn luôn có chính sách ưu đãi học phí cho các học viên, công ty đăng ký nhóm và đăng ký sớm với mức như sau:

Giảm 10% học phí cho học viên cũ của doanhnhan.edu.vn. Giảm 5% học phí khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày. Giảm 10% học phí khi đăng ký nhóm từ 3 người. Giảm 15% học phí khi đăng ký nhóm từ 5 người. Giảm 20% học phí cho thành viên của VACPA, hoặc làm việc cho công ty là thành viên của VACPA.

Xem thêm: Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Mới Nhất Năm 2021

7. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI CUỐI KHÓA

Lệ phí thi và cấp bằng: 1,000,000đ/1 lần thi.Thời gian thi: 2 tuần sau khi hoàn thành khóa học.Nội dung: Bài luận.Thời gian làm bài: 60 phút.Điểm đạt: 5,5

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Học viên Nghiên cứu và Đào tạo doanhnhan.edu.vn

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học