Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế Coso, Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Khóa 02

Khóa học kiểm soát nội bộ sẽ giúp chủ doanh nghiệp, ban kiểm soát, ban lãnh đạo doanh nghiệp biết được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như biết cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro và thất thoát trong doanh nghiệp. Đào tạo các kiến thức và kỹ năng kiểm soát nội bộ từ tổng quan cho đến chi tiết. Khóa học kiểm soát nội bộ giúp học viên hệ thống & cập nhật kiến thức cơ bản tới nâng cao, xử lý tốt tình huống thực tế. Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu, Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO, Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận.

Đang xem: Khóa học kiểm soát nội bộ

Giảm 20% học phí khi học viên đăng ký trước ngày khai giảng 

Giảm 30% học phí khi nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng 

* Mục tiêu khóa học :

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về hệ thống kiểm soát nội bộ, các hoạt động kiểm soát gồm: Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu và nhận diện rủi ro trong doanh nghiệp.

* Đối tượng tham gia khóa học:

Kiểm toán nội bộ của các công ty, tập đoàn, ngân hàng…

READ:  Khóa Học Thuyết Trình Chuyên Nghiệp, Khóa Học Thuyết Trình

Thành viên của ban kiểm soát

Cán bộ nhân viên thuộc bộ phận tài chính kế toán.

Những người muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức chuyên môn về kiểm soát nội bộ.

 * Kỹ năng đạt được: 

Học viên nắm được việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện rủi ro, đưa ra các hoạt động kiểm soát, xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu.

Xem thêm: Phim Vượng Giác Ca Môn Vietsub Hd, Vượng Giác Ca Môn

* Mô tả khóa học:

Giới thiệu báo cáo COSO, gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận, khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO và xây dựng q

*

Tổng quan về kiểm soát nội bộ

– Định nghĩa về kiểm soát nội bộ

– Lịch sử phát triển của kiểm soát nội bộ

– Báo cáo COSO

Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

– Định nghĩa về gian lận và sai sót

– Các công trình nghiên cứu về gian lận

– Kết quản nghiên cứu về gian lận theo công trình nghiên cứu của ACFE-

– Những phương pháp gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính

Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

– Môi trường kiểm soát

– Đánh giá rủi ro

– Hoạt động kiểm soát

– Thông tin và truyền thông

– Giám sát

Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu

– Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền

READ:  Lớp Học Ngoại Khóa Cho Bé 3 Tuổi Tại Nhà, Chương Trình Ngoại Khóa Thứ 7 Hàng Tuần

– Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền

– Kiểm soát chu trình tiền lương

– Kiểm soát tiền

– Kiểm soát tài sản cố định

 * Tài liệu tham khảo

<1> Khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM. Kiểm soát nội bộ, NXB Phương Đông, 2012.

<2> Mekong capital, Báo cáo giới thiệu về kiểm soát nội bộ, 2004.

<3> Coso, Internal Control Report, 1992.

<4> Joseph T. Weels, Principle of Fraud Ẽamination, John Willey & Son Inc, 2004

* Chứng chỉ khóa học kiểm soát nội bộ:

 

*Thời gian học: 5 Buổi

 

*Chứng chỉ tốt nghiệp: Do Trường đại học kinh tế Tp.HCM cấp có giá trị toàn quốc, học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc.

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc, Thư Xác Nhận Kinh Nghiệm Xin Giấy Phép Lao Động

 *Giảng viên: Khoá học do giảng viên là tiến sĩ chuyên ngành và am hiểu thực tế giỏi nghiệp vụ đảm nhiệm.

*Phối hợp tổ chức: 

*

Sơ đồ địa điểm học

*

Sơ đồ địa điểm học

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học