Top 3 Khóa Học Java Web Fullstack, Khóa Học Lập Trình Java Web Fullstack Chuyên Sâu

Khi tham gia khóa học lập trình web với java bạn sẽ:

– Làm chủ kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

Đang xem: Khóa học java web

– Nắm vững câu lệnh điều khiển, truy vấn tương tác cùng với CSDL.

– Có khả năng phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho doanh nghiệp trên nền tảng: J2EE, Servlet, JSP.

– Nắm vững mô hình và kiến thức nền tảng Spring MVC để xây dựng cấu trúc web với java tại các doanh nghiệp.

– Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

– Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

– Nhận chứng nhận do Hệ thống đào tạo CNTT doanhnhan.edu.vn cấp

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình web với java tới các doanh nghiệp liên kết với doanhnhan.edu.vn

Tổng quan khoá học

Học phí:

Ưu đãi 35% học phí cho Học viên khi đăng ký nhập học trước ngày 10/04

Số giờ học: 

 135h

Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 – 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

Khóa học lập trình web với Java phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

– Khóa học cũng dành cho các bạn yêu thích Công nghệ thông tin và đam mê với lập trình web mong muốn phát triển sự nghiệp với ngôn ngữ java.

– Khóa học cũng phù hợp cho nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn phát triển web với Java.- Các công nghệ sử dụng :+ Tool: Intellij; MySQL Workbench, Boostrap+ FrameWork :Java Spring Boot + Spring MVC + Spring Security+JPA + Template Egine : Thymeleaf

Phần 1: Front – End

 

*

Buổi 1: Các thẻ HTML cơ bản và cài đặt các tool thông dụng

– Giới thiệu các tool làm việc cần thiết

– Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML

– Các thẻ tag HTML cơ bản

– Sự cải tiến trong HTML5

– Thực hành theo các thẻ tương ứng

Buổi 2: Thực hành HTML và tool tương ứng, hiểu cơ bản về thẻ div

– Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…

– Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML

– Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table

Buổi 3: Các thành phần cơ bản trong dựng trang web

– Giới thiệu về CSS Selector

– Giới thiệu Box model

– Giới thiệu về display trong CSS

– Thực hành về display

– Giới thiệu một phần position

– Thực hành về position

Buổi 4: Hiểu về float, ngoài ra thực hành với after, before trong CSS

– Giới thiệu về after/before trong CSS

– Thực hành về after/before

– Giới thiệu về float

– Thực hành về float

– Giới thiệu về clearfix

Buổi 5: Dựng trang theo cột

– Giới thiệu cách dựng trang theo cột

– Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả

– Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó

Buổi 6: Các thành phần cơ bản bao gồm breadcrumb, dropdown, menu đa cấp

– Thực hành với breadcrumb

– Thực hành với dropdown

– Thực hành với menu đa cấp

Buổi 7: Làm quen với Javascript

– Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript

– Giới thiệu về câu lệnh, biến

– Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript

– Giới thiệu về câu lệnh lặp

READ:  Khóa Học Soroban Online Dành Cho Học Sinh, Khóa Học Soroban Online

– Giới thiệu về câu lệnh điều kiện

– Thực hành

Buổi 8: Mảng dữ liệu (Array) trong JavaScript

– Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript

– Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu

– Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất

– Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng

– Bài toán sắp xếp mảng

Buổi 9: Chuỗi (String) trong JavaScript

– Giới thiệu về chuỗi trong Javascript

– Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi

– Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi

– Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi

– Thực hành

Buổi 10: Giới thiệu về JSON và object trong Javascript

– Giới thiệu về object trong Javascript

– Các bài toán liên quan tới Object

– Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify

– Thực hành

Buổi 11: Giới thiệu về đặc trưng trong Javascript và function

– Làm quen với bài toán xử lý thông qua function

– Bài toán giải phương trình bậc nhất

– Bài toán giải phương trình bậc hai

– Giới thiệu đặc trưng trong Javascript

Buổi 12: Giới thiệu về DOM, Javascript thao tác với DOM như thế nào

– Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng

– Thực hành thêm DOM

– Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản

Buổi 13: Giới thiệu về Jquery, jquery xử lý sự kiện, thao tác trên DOM như thế nào

– Thực hành với Jquery xử lý sự kiện

– Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM

– Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete

Buổi 14: Giới thiệu về luồng chương trình khi viết Javascript

– Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript

– Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)

– Thực hành

Buổi 15: Làm quen với Bootstrap và tổng kết học phần Frontend

– Hoàn thiện ứng dụng AS/AC

– Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản

– Phân chia đề tài cho học phần và kết thúc

– Công nghệ sử dụng Js: jquery, react, chartjs và một số thư viện js thông dụng Thymeleaf Jsp

Kết quả đạt được sau 15 buổi:

– Thành thạo xây dựng được giao diện web bán hàng, blog cá nhân, trang tin tức

 

Phần 2: Back-End

*

Buổi 1: Bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Java

– Giới thiệu các tool làm việc cần thiết

– Giới thiệu lịch sử hình thành của Java

– Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong Java

– Giới thiệu tổng quan về lập trình hướng đối tượng

– Giới thiệu ví dụ về các chương trình hướng đối tượng trong thực tế

Buổi 2: Các cấu trúc lập trình trong Java (lặp, điều kiện)

– Giới thiệu câu lệnh điều kiện

– Giới thiệu câu lệnh lặp (giới thiệu về for, foreach, while)

– Giới thiệu cách chuyển đổi giữa các câu lệnh

– Làm bài tập ví dụ về các câu lệnh như (giải phương trình, tính tổng …)

Buổi 3: Xử lý chuỗi và mảng trong java

– Giới thiệu về kiểu dữ liệu chuỗi và các hàm thông dụng

– Giới thiệu về StringBuffer và StringBuilder

– Giới thiệu về mảng tĩnh

Buổi 4: Lập trình hướng đối tượng trong Java

– Giới thiệu về class

– Mô hình hoá 1 bài toán thực tế đưa vào Java như thế nào

– Giới thiệu về các tính chất của lập trình hướng đối tượng (OOP)

Buổi 5: Mảng động và xử lý ngoại lệ

– Giới thiệu về mảng động (Collections, ArrayList …)

– Giới thiệu về ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

– Thực hành bài tập liên quan mảng động, sắp xếp

Buổi 6: File, đọc và ghi File

– Giới thiệu về file, json File

– Đọc ghi file như thế nào

– Bài tập thực hành với phần danh sách student (lưu vào file, đọc ra từ file)

READ:  Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch Saigontourist : Hành Trình Gieo Yêu Thương

Buổi 7: Kế thừa và đa hình

– Giới thiệu tính cần thiết của kết thừa

– Giới thiệu đa hình ở mức class

– Giới thiệu đa hình ở mức interface

Buổi 8: Giới thiệu về project web

– Giới thiệu về gradle và tạo project Java

– Giới thiệu cách thêm thư viện và làm việc với Json

– Thực hành làm các bài toán đơn giản và thêm thư viện

Buổi 9: Làm quen với Spring MVC

– Dựa trên project đã dựng buổi trước, thêm thư viện và chạy project web ở localhost

– Giới thiệu về khái niệm Spring

– Giới thiệu về khái niệm Spring boot

– Giới thiệu mô hình MVC

Buổi 10: Cấu trúc project đơn giản

– Giới thiệu về Controller

– Giới thiệu về cách tạo Action (tương ứng trang web)

– Tạo đối tượng dữ liệu tĩnh và truyền sang view như thế nào

– Giới thiệu cơ bản về thymeleaf

– Thực hành tạo trang với dữ liệu tĩnh

Buổi 11: Giới thiệu về thymeleaf

– Giới thiệu cách thành phần cơ bản của 1 trang web

– Giới thiệu tư tưởng layout

– Giới thiệu tư tưởng fragments

– Thực hành

Buổi 12: Giới thiệu cách thêm Js vào thymeleaf và các thư viện JS thông dụng

– Giới thiệu cách thêm thư viện JS vào thymeleaf

– Giới thiệu các thư viện JS đơn giản và cách cài đặt sử dụng

– Thực hành trang web cho trước

Buổi 13: Giới thiệu về API

– Giới thiệu về API

– Giới thiệu cách viết API

– Thực hành viết API

– Giới thiệu về Postman

– Giới thiệu về Swagger

– Cài đặt swagger và sử dụng

Buổi 14: Kết hợp làm việc API và Web

– Giới thiệu cách gọi API từ web

– Giới thiệu cách gọi API từ Javascript (Ajax)

– Thực hành bắt sự kiện và gọi API, sau đó hiển thị dữ liệu nhận được

– Thực hành với các ví dụ tương ứng

Buổi 15: Cơ sở dữ liệu

– Làm quen với cơ sở dữ liệu và các kiểu quan hệ

– Thực hành tạo bảng dữ liệu

– Thực hành thao tác trên bảng dữ liệu

– Giới thiệu câu lệnh cơ bản Select from where cho bảng dữ liệu

Buổi 16: Giới thiệu cấu trúc project khi làm việc với cơ sở dữ liệu

– Giới thiệu cấu trúc thư mục

– Giới thiệu về Spring JPA

– Giới thiệu Repository, Service, Entity

– Giới thiệu 1 số anotation thông dụng như
Service,
Repository,
Controller,
Bean…

Buổi 17: Thực hành lấy dữ liệu từ Database cho API và Web

– Giới thiệu Autowired, Bean và cách làm việc

– Thực hành lấy dữ liệu từ Database cho API và web

– Ghép nối Database vào project trước đó

– Giới thiệu về cách làm thêm sửa xoá cho 1 bảng dữ liệu

Buổi 18: Giới thiệu cấu trúc dự án

– Giới thiệu về ViewModel

– Giới thiệu về các khái niệm
PathVariable,
RequestParam,
RequestMapping,
GetMapping…

– Thực hành

Buổi 19: Phân tích Database của 1 đề tài và thực hành dựng cấu trúc

– Giới thiệu một số đề tài đơn giản với mục đích thao tác cho Database

– Phân tích thiết kế DB

– Thực hành tạo Database tương ứng và thực hiện kết nối

Buổi 20: Thực hành viết truy vấn cho các yêu cầu từ đề tài

– Giới thiệu về phép Join trong SQL

– Giới thiệu 1 số tính năng cần có đối với đề tài

– Thực hành viết câu SQL tương ứng

Buổi 21: Thực hành viết câu truy vấn cho các yêu cầu (Tiếp theo)

– Thực hành các câu truy vấn nâng cao

– Giới thiệu một số chú ý khi làm với Database

– Giới thiệu một số chú ý khi thiết kế Database (Tổng kết từ phần trước)

– Thực hành

Buổi 22: Kết nối tới Database cho project đã phân tích

READ:  Khóa Học Marketing Tại Hà Nội Uy Tín Nhất Hiện Nay, Khóa Học Marketing Online Hà Nội

– Tạo các Entity tương ứng

– Viết các câu Query cần thiết

– Xây dựng tầng Repository, tầng Service

– Ứng dụng tạo luôn API và Web tương ứng

Buổi 23: Giới thiệu các annotation cho việc thực hiện các loại quan hệ trong SQL

– Giới thiệu về ManyToOne

– Giới thiệu về ManyToMany

– Thực hành

– Giới thiệu về việc viết custom query

– Giới thiệu việc truy vấn từ nhiều bảng

Buổi 24: Hoàn thiện các tính năng cho đề tài

– Giới thiệu cách dùng FormPost, FormGet

– Giới thiệu các thêm sửa xoá cho các bảng dữ liệu

– Xây dựng UI web mẫu, gọi API hiển thị và lưu dữ liệu

– Hoàn thiện tính năng đề tài

Buổi 25: Làm việc với DateTime

– Giới thiệu định dạng datetime hay dùng

– Giới thiệu cách truyền DateTime lên server như thế nào

– Giới thiệu cách trả về DateTime như thế nào

– Giới thiệu DateTime picker trong Javascript

Buổi 26: Làm việc với ảnh

– Giới thiệu cách upload ảnh lên server

– Giới thiệu cách đọc ảnh

– Giới thiệu cách làm UI cho việc chọn ảnh

– Thực hành

Buổi 27: Làm việc với File và giới thiệu về logging

– Giới thiệu cách upload file lên server

– Giới thiệu cách đọc file

– Một số chú ý khi thực hiện upload file

– Giới thiệu về logging và log4j

– Thực hành

Buổi 28: Login với Spring MVC

– Giới thiệu về Spring Security

– Thực hành làm tính năng Login

– Thực hành lấy thông tin người dùng sau khi đã login

– Thực hiện logout

Buổi 29: Tổng kết kiến thức và giới thiệu Git

– Tổng kết lại phần Java cơ bản

– Tổng kết phần JS

– Tổng kết phần Spring MVC

– Thiết kế Database với trang web commerce đơn giản

– Giới thiệu về git và tầm quan trọng

Buổi 30: Giới thiệu về Git (tiếp theo) và chọn nhóm đề tài

– Phân nhóm đề tài

– Giới thiệu danh sách đề tài

– Tiếp theo về Git

– Cùng các nhóm phân tích chi tiết đề tài

– Giới thiệu quy trình làm việc cho các nhóm để thực hiện làm đồ án

Kết quả đạt được

Kết thúc khóa học lập trình web với Java học viên sẽ:

– Làm chủ kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java core, từ đó ứng dụng ngay trong thực tế để giải quyết bài toán cụ thể.

– Nắm vững cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

Xem thêm: 6 Bộ Phim Làm Nên Tên Tuổi Nữ Cường Màn Ảnh Kim So-Hyun Chương Trình Truyền Hình

– Biết cách làm việc với tập tin, các đối tượng, hệ thống thư viện, các dạng lưu trữ tập hợp.

– Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn để tương tác cùng với CSDL để thao tác với ứng dụng web động.

– Nắm vững mô hình MVC để xây dựng cấu trúc website ứng dụng tại các doanh nghiệp.

– Trang bị những kiến thức cốt lõi về Spring Framework trong Java Web.

– Giới thiệu tổng quan các Framework thịnh hành đang sử dụng tại các Doanh nghiệp.

– Nắm vững kiến thức nền tảng để xây dựng các ứng dụng bằng Java.

– Kết hợp với các tiện ích web để lập trình web với độ hoàn thiện cao.

– Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website động thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

– Tích lũy kiến thức tương đương với một nhân sự 01 năm kinh nghiệm.

Xem thêm: Diện Tích Trồng Chè Ở Việt Nam Năm 2020, Sản Xuất Và Tiêu Thụ Chè Việt Nam

– Giúp học viên tự tin ứng tuyển vị trí lập trình viên Java Web tại bất kỳ công ty phần mềm nào.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học