Top Các Khóa Học Data Science Trực Tuyến Tại Funix, Khóa Học Data Science Certificate Online

Chương trình dài hạn, uy tín – chất lượng cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ cơ bản đến chuyên sâu về Data Science.Hệ thống bài tập, đồ án phong phú, hoàn toàn dựa trên tình huống thực tế.Hệ thống học tập trực tuyến đa dạng, giúp HV dễ dàng tương tác với giáo viên, thảo luận nhóm và nhanh chóng có được góp ý từ Giáo viên.Chứng chỉ tốt nghiệp được cấp bởi Trung Tâm Tin Học -Trường Đại học Khoa Học Tự NhiênGiảng viên giàu kinh nghiệm, tận tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ HV.Học được ở mọi nơi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

*

Kết quả đạt được:

Lập trình thành thạo bằng ngôn ngữ lập trình Python và RHiểu rõ và có thể ứng dụng các thuật toán, tools, librarys, framework … vào các tình huống Data Science thực tếHiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data ScienceThu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo và đưa ra các quyết định hiệu quả hơnVận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data ScienceNắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến ​​thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data ScienceLàm việc với CSDL trên Cloud, thu thập dữ liệu từ APIsKhám phá nhiều loại dữ liệu khác nhauHiểu và áp dụng các thuật toán Machine Learning ( Supervised Learning và Unsupervised Learning) cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…Hiểu và vận dụng các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp đặc biệt là Spark, Big Data Technology mới nhấtVận dụng và triển khai hiệu quả các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…Hiểu và vận dụng các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệpLàm việc với Spark, Big Data Technology mới nhấtTrang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học
READ:  Khóa Học Đầu Tư Tài Chính Chứng Khoán Tốt Nhất Việt Nam, Khóa Học Đầu Tư Cho Người Mới Bắt Đầu