Hướng Dẫn Ghi Phiếu Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên (Mẫu 3, Triển Khai Phiếu Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Năm 2020

Hướng dẫn khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu 3- HSĐV) được doanhnhan.edu.vn sưu tầm và đăng tải, là cách ghi các mục trong phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương.Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viênHướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất

Contents

Cách khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

1. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là gì?2. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên3. Khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu 3- HSĐV)

1. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là gì?

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là một văn bản được lập ra để dành cho những đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm.

Đang xem: Hướng dẫn ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Việc kê khai phiếu báo này nhằm cập nhật thông tin về đảng viên thường xuyên và để giúp cho tổ chức đảng có để dễ dàng quản lý được đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của mình một cách sát sao hơn.

Xem thêm: Tên Thật Của Sam – Diễn Viên Sam: 50 Tỷ Ở Tuổi 29

2. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

ĐẢNG BỘCHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM––––––––––––––––––––––––––PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN NĂM …..

Xem thêm: Tìm Tên Con Vật Có 2 Chữ Ch Hoặc Tr, Con Vật Có Chữ C Ở Đầu

Số lý lịch:Số thẻ đảng viên:

Họ và tên (Viết in hoa) Lương Nguyễn Quân; Sinh ngày 01 tháng 3 năm 1972Mới thay đổi nơi ở:……………………………………………………………………………..Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác…………………………..……………….…….………………………………………………………………………………………………….Chức vụ mới được giao…………………………………………………………………………- Đảng………………………………………………………………………………..…- Chính quyền………………………………………………………………………..…- Đoàn thể…………………………………………………………………………..….- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp……..………………………………………………Mới thay đổi về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ:- Giáo dục phổ thông (Lớp mấy)……………………….- Chuyên môn, nghiệp vụ…………- Học hàm (Tiến sĩ, thạc sĩ)……………………………….- Học vị (Giáo sư, PGS) …………….- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) …………………………………..- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A, B, C, D) ……………………………………Hình thức khen thưởng mới trong năm (Từ bằng khen, Huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong tặng: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân / hoặc ưu tú) ………………………………………..……………………………………………………….Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, hành chính, pháp luật) …………………………………………………………………………………………………………………..…………Gia đình có thay đổi trong năm:- Cha đẻ:……………………………………………………………………………….- Mẹ đẻ:……………………………………………………………………………….- Cha (Vợ họăc chồng)……………………………………….. ………………………………..- Mẹ (Vợ hoặc chồng)…………………………………………………………………..- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ky hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới……………..…………………………………………………………………………………………………………………- Con (họ và tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu): …………………………………Thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……….đồng, bình quân người/ hộ………đồng- Nhà ở:………………………………………………………………………………- Đất ở:……………………………………………………………………………….- Hoạt động kinh tế…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….- Tài sản mới có giá trị (50 Triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:………………………………Giá trị………………..đồng; Tài sản:……..- Được miễn công tác và sinh hoạt đảng ngày:……………………………………….- Kết quả phân loại đảng viên trong năm:…………………………………………….………., ngày..…tháng…..năm

XÁC NHÂN CỦA ĐẢNG UỶ(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CB(Chức vụ, ký ghi rõ họ, tên) NGƯỜI KHAI(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước; nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”
c) Sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên:- Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).- Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung những thay đổi vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; bổ sung những thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

*

Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2021 Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên mới nhất

*

Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV) Cách viết Phiếu đảng viên

*

Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất Hướng dẫn cách khai lý lịch Đảng viên